Honderd rozen voor 100-jarige Hillie Aardema-Wolbers

dit bericht is overgenomen uit het Dagblad van het Noorden

Mevrouw Aardema geniet zichtbaar van alle belangstelling. Foto: fam. Wolbers


,,Ze heeft de hele dag geglimlacht”, zegt Bonnie Elzing-Aardema, terugkijkend op de honderdste verjaardag van haar moeder zondag in Schoonebeek.

Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, zelfs haar zussen van 93 en 95 kwamen langs om de verjaardag van de kersverse eeuweling te vieren.

Hillie kreeg van elke gast een roos en werd – vanzelfsprekend – op veilige afstand toegezongen. ,,Ze had echt de dag van haar leven en genoot met volle teugen”, aldus haar dochter Bonnie.

De eeuweling groeide op in een boerenfamilie en begon later met haar in 1992 overleden echtgenoot ook een boerenbedrijf. Sinds 2017 woont ze in een verzorgingshuis. Tot op late leeftijd bleef ze fietsen, bezocht de zangvereniging en was betrokken bij de ouderenbond.