Inwoners Emmen kunnen vanaf 25 april energietoeslag aanvragen

Vanaf maandag 25 april kunnen inwoners met een laag inkomen 800 euro energietoeslag aanvragen. Dit kan via de website van de gemeente Emmen. De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm komen in aanmerking. Het gaat om één bedrag per huishouden.
Een groot aantal huishoudens ontvangt de energietoeslag automatisch op hun rekening.
Inwoners die recht hebben op de energietoeslag en bekend zijn bij de gemeenten omdat ze gebruik maken van de gemeentelijke regelingen voor minima of omdat ze kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke belastingen ontvangen vóór 5 mei 2022 automatisch 800 euro energietoeslag op hun rekening. Dit geldt ook voor inwoners die een aanvulling op hun AOW-uitkering ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. Deze inwoners krijgen vooraf een brief van de gemeente over de toekenning van de energietoeslag.
Inwoners met een bijstandsuitkering die geen kostendeler zijn, hebben vóór 1 april de 800 euro energietoeslag automatisch ontvangen.

Aanvragen via de website
Inwoners met een laag inkomen die de energietoeslag niet automatisch ontvangen, kunnen de energietoeslag zelf aanvragen. Dit kan vanaf maandag 25 april 2022 via de website van de gemeente emmen.nl/energietoeslag. Hier is vanaf 25 april ook alle informatie te vinden over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Hulp bij aanvragen
Inwoners die moeite hebben om zelf de energietoeslag via de website aan te vragen, kunnen hierbij hulp krijgen van medewerkers van het Geldloket Emmen of terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid bij de bibliotheken.