Jaknikker met ‘feestweekbijlage’ komt er aan

De Jaknikker wordt vanaf donderdag a.s.
(19 augustus) bezorgd. Dit is een week eerder dan standaard (de laatste donderdag van de maand) in verband met de feestweek.

Het is dit keer een nummer geworden rondom het thema ‘Boortorenwandeltocht’, dat wil zeggen dat meerdere rubrieken in dit teken staan. Gelukkig gaat de tocht dit jaar door, uiteraard met enige aanpassingen. Zoals al in de krant stond: ‘Vreugde in Schoonebeek’.

Als losse bijlage wordt het programma van de feestweek meegeleverd met daarin de stand van zaken tot en met maandag 16 augustus. Dat biedt veel zekerheid, maar in deze tijd weet je het nooit. Als er in de tussentijd toch nog iets wijzigt in het programma, dan maken we dat via onze website en de social media kanalen bekend. Zoals ook anderen dat vast en zeker zullen doen.
Let op de achterzijde van onze bijlage met daarop een mooie aanbieding van Slagerij De Pallert.