Jisse Otter informateur in Emmen

Gesprekken over collegevorming starten 30 maart

René van der Weide van Wakker Emmen heeft alle lijsttrekkers van de gekozen partijen met minimaal één zetel uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Zij zijn gevraagd om op woensdag 30 maart te komen praten over het nieuw te vormen college voor de gemeente Emmen. Wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) gaat deze gesprekken leiden als informateur.
René van der Weide: “Het is gebruikelijk dat de grootste partij het initiatief neemt voor de gesprekken.
Wakker Emmen heeft er daarom voor gekozen om een informateur aan te wijzen om de gesprekken op te starten. Een belangrijke eerste stap om te komen tot een nieuw college.”
Vervolg
Begin april brengt Jisse Otter verslag uit aan de gemeenteraad over de gesprekken. Deze vergadering is openbaar en ook digitaal te bekijken. De datum en het tijdstip van deze bijeenkomst volgen later.