Kenniscafé gaat op 9 maart weer live op locatie in NHL Stenden.

Thema op deze avond is “Je brein de baas” met neuropsychiater André Aleman.

Het bestuur van het kenniscafé Emmen is blij dat voorgenomen maandelijkse bijeenkomsten weer live gehouden kunnen worden op de vaste locatie NHL Stenden Hogeschool aan de Van Schaikweg in Emmen. Toegang is weer mogelijk zonder beperkingen; geen mondkapje en ook geen Coronatoegangsbewijs.

Interessante spreker. Prof. dr. André Aleman (Leiden, 1975) is als hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie verbonden aan de afdeling Neurowetenschappen van het UMCG en de afdeling Psychologie van de RUG in Groningen. Hij doet onderzoek naar  onderwerpen als  zelfmoord, veroudering, schizofrenie en depressie. Hij schreef boeken als Hersenspinsels (2011), Het Seniorenbrein (2012) en Je brein de baas (2017). Zijn nieuwste bundel met de titel Wie is er hier nu verward is nu in de boekhandel verkrijgbaar. Door zijn onderzoeken en publicaties wordt Aleman gezien als een innovatief denker en staat hij internationaal bekend als een vooraanstaand hersenonderzoeker. 

Ben je de baas over je eigen brein? Over het antwoord op deze vraag wordt zeer verschillend gedacht  door de vakspecialisten. Over het algemeen wordt aangenomen dat iemands gedrag voor het overgrote deel bepaald wordt door onbewuste processen in het brein. Bewust denken heeft daarbij een gering effect op ons doen en laten. Als je bijvoorbeeld kiest tussen een appel en een gevulde koek, is dat geen vrije keus, maar onbewuste processen in je brein bepalen wat je kiest. Veel hersenwetenschappers verklaren wie we zijn op grond van biologische en chemische factoren, zoals neurobioloog Dick Swaab met zijn boek Wij zijn  ons brein. André Aleman daarentegen betoogt in zijn boek Je brein de baas dat wij zelf, met bewust denken, in belangrijke mate ons brein kunnen aansturen zoals “een roer een schip of een dirigent een orkest”. En dat we daardoor baas over ons eigen leven kunnen zijn. Hij noemt de rol van het onbewuste overschat en betoogt dat je door bewust denken je leven kunt veranderen. Aleman zal op 9 maart aan de hand van zijn nieuwste onderzoeken en inzichten uit de hersenwetenschap laten zien dat het menselijk bewustzijn in staat is om ons gedrag te sturen. Wie je bent en wat je doet heeft veel te maken met wat je denkt en wilt.  Bewust denken kan de onbewuste processen in goede banen leiden, bijvoorbeeld als je besluit een ongezonde gewoonte te doorbreken. Een thema als deze raakt ook de  filosofie; in hoeverre heeft de mens een vrije wil of is er sprake van predestinatie of  determinisme?

Een avond om niet te missen. Maak em mee.  Aanmelden via https://www.kenniscafe-emmen.nl/  

Entree: 8 euro, inclusief koffie/thee en na afloop een hapje en drankje. Aanvang: 19.30 uur  / Inloop: 19.00 uur