Kerk in Actie zoekt collectanten

Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte tot een succes te maken, zoeken we collectanten. Doet u mee?

Vorig jaar organiseerde Kerk in Actie de huis-aan-huiscollecte voor het eerst. Deze collecte was een groot succes. Het collectedoel sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen. “Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien”, zeiden de gevers.

Het doel van de collecte is, net als vorig jaar, is vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen.

Collectecoördinatoren Grietje Meerlo en Reiny Oving organiseeren de collecte in Schoonebeek. Over hun motivatie om dit te doen, zeggen zij: ”We zijn begaan met de uitzichtloze situatie van deze vluchtelingen kinderen en willen graag wat voor hen doen. Daarom collecteren we in ons dorp”
Wilt u vluchtelingenkinderen in Griekenland ook helpen? Meld u dan aan als collectant bij de collectecoördinator Grietje Meerlo 06-22533089  gmeerlo@hotmail.com of Reiny Oving 06-19400901 roving1949@gmail.com . U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 – 880 1701, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.n/huisaanhuiscollecte.

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting.