Kerstreis 2023 (update)

De Raad van Kerken van Schoonebeek, Nieuw Schoonebeek, Weiteveen en Zandpol is bezig met het organiseren van een kerstreis op zaterdag 16 december 2023.

Dit is, zoals ook in 2009 en 2015, een wandeltocht van + 2 km, met vertelling en uitbeelding van het kerstverhaal, door het centrum van Schoonebeek.

CONTACT

Hebt u vragen of wilt u iets melden dan kunt u dit doen via ons mailadres kerstreisschoonebeek@gmail.com of mobiel/WhatsApp  06-46565120 / 06-81080391

Op korte termijn zult u ook informatie kunnen vinden op onze 

De Start
De tocht van + 2 km begint bij de Christelijke basisschool  “de Oliebron” aan de Europaweg 145, 7761 AC Schoonebeek.

Vanaf 16.30 uur tot 20.30 uur kan men zich hier in de hal aanmelden, om deel te nemen aan deze tocht. 

Vanwege de te verwachten grote toeloop, adviseren wij ouders met kleine kinderen om  zich zo vroeg mogelijk in te schrijven.

De route gaat via de Mente, de Pallert, het Spanjaardspad, de Kosterijweg, Europaweg, Hankenhofweg en Kerkeind naar de Dorpskerk

Voor langzaam lopende mensen of mensen met rollator of rolstoel hebben wij een speciaal 2 starttijden ingepland nl. 17.00 en 18.30 uur

Mensen die niet mee kunnen of willen lopen worden van harte uitgenodigd om in de CBS de Oliebron naar muziek of in de Dorpskerk naar de zang te komen luisteren  


Het Verhaal : “OP ZOEK NAAR HET KIND” (geschreven door Francis Ensink)

▷ Driekoningen: Bewegende Afbeeldingen, Gifs & Animaties - 100% GRATIS!
Hickory Grange Live Nativity | Sabula PA

                                                  

De Tocht 

Onder leiding van een gids wordt een groep van 25  mensen langs 17 locaties geleid, waar het kerstverhaal zal worden opgevoerd door vrijwilligers en muziekkorpsen en koren kerstmuziek ten gehore brengen. 

De duur van deze optredens bedraagt 3 tot 5 minuten.

De tocht gaat over verharde wegen en is dus rolstoelvriendelijk.

De reis zal in totaal  + 1,5 tot 2 uur duren.

Tijdens deze reis krijgt u chocolademelk (of koffie/ranja) aangeboden.

De reis eindigt in de protestantse Dorpskerk in Schoonebeek, waar nog 3 koren afwisselend kerstliederen ten gehore brengen, waar u nog iets te drinken kunt krijgen en waar buiten een knappend houtvuurtje brandt. 

Organisatie

Wordt volledig gedaan door vrijwilligers en bestaat uit de volgende groepen

Kerngroep 

Deze groep is verantwoordelijk voor de hele organisatie, zoals vergunningen sponsering, bezetting, op- en afbouw alsook de gehele financiële kant.

De kerngroep bestaat uit:

 • Dhr. Andries Bijkerk voorzitter
 • Mw. Bonnie Elzing secretaris/penningmeester
 • Mw. Francis Ensink tekstschrijfster en contactpersoon koren en muziek
 • Mw. Hilje Elema             notulist en contactpersoon naaisters
 • Mw. Marieke Kuper      contactpersoon Beeld, Licht en geluid en P.R.
 • Mw. Gea Straub            P.R. en IT ondersteuning

Medewerkenden

Door een oproep via de kerkelijke kanalen zijn mensen gevraagd zich aan te melden om onderdeel uit te maken van spelers, gidsen en naaisters.

Spelers

Een grote groep spelers zijn door de contactpersoon van de kerngroep benaderd en hebben op een eerste bijeenkomst hun rol toebedeeld gekregen.

Zij oefenen onder leiding van de regisseur dhr. Willem van Engelenhoven, om op 16 december te schitteren in hun rol.

Gidsen

Ook zij zullen onder leiding van de regisseur hun teksten oefenen, zodat zij u op deze avond op indrukwekkende wijze langs de locaties zullen leiden.

Medewerkende koren en muziek 

 • 16.30 – eind 
  • Harmonie.“Crescendo” o.l.v. dhr. Jan Jannink CBS ”de Oliebron”
  • Muziekvereniging ”De Bazuin” o.l.v  dhr. Theo van Kruistum CBS “de Oliebron”
  • Malletband “Crescendo” o.l.v. dhr Zweitze vd Heide CBS “de Oliebron”
 • 17.00 – eind
  • RK “Mathiaskoor” o.l.v. dhr. Ben Wubbels bij RK kerk
 • 17.00 – 20.00
  • Kinderkoor o.l.v. mw. Anja Assen bij d’Olde Beke
 • 20.00 – eind
  • Fluitisten o.l.v. mw. Margreeth Datema bij d’Olde Beke
 • 17.30 – eind
  • Sconbecker Bloasers       Midwinterhoorn Kerkeind 
 • 18.00 – 19.30
  • Cantando o.l.v. mw. Gea Wolters in Dorpskerk
 • 19.30 – 21.00
  • Clearwater o.l.v. dhr Bernard Slofstra in Dorpskerk
 • 21.00 – eind
  • Chajim o.l.v. mw. Henriëtte de Groot in Dorpskerk 

Overige medewerkenden

Daarnaast is er nog een kleine groep op- en af bouwers, technici voor o.a. licht, beeld  en geluid, filmers, grimeurs, EHBO, verzorgers voor drank- en versnaperingen alsook medewerkers op de diverse locaties.

Materialen 

Kleding / Lappen stof

voor maken van kleding voor de spelers

Hiervoor hebben wij middels een oproep via de kerkelijke kanalen, voldoende stoffen ontvangen, om hier iets moois van te maken, waarvoor onze hartelijke dank. 

Een groepje dames is, onder leiding van een contactpersoon uit de kerngroep, inmiddels gestart met het maken van verbluffende creaties voor onze spelers.

Glazen potten van min. 0,5 lt. voor verlichting langs de route.

Om de sfeer te verhogen worden langs de hele route glazen potten met waxinelichtjes geplaatst. Middels een oproep via de kerkelijke kanalen hebben wij hiervoor voldoende glazen potten ontvangen.

Bouwmaterialen

Voorlopig hebben wij ook voldoende bouwmaterialen om door onze vrijwilligers van de bouwgroep sfeervolle decors te kunnen bouwen.

Vuurtonnen

Wij hebben inmiddels ook voldoende vuurtonnen, om  een knappend houtvuurtje in te stoken voor een beetje warmte en sfeer langs de route.


Eindpunt 

Hier kunt u in de dorpskerk luisteren naar kerstliederen, gezongen door verschillende koren en kunt u nog iets te drinken krijgen, wat u eventueel buiten kunt nuttigen bij een knappend vuurtje.

Aanmelding 

Voor deelname dient men zich bij binnenkomst aan te melden en wordt u op volgorde van binnenkomst ingedeeld in een groep. 

Toestemming privacy wet 

Tijdens deze reis worden er films en foto’s gemaakt die kunnen  worden gebruikt voor publicatie. 

Hebt u hier bezwaar tegen, dan dient u dit vooraf duidelijk aan te geven bij de organisatie.


Parkeren

Gratis parkeren kan bij:

 • De Dorpskerk
 • Op het Pallertplein bij het Winkelcentrum 
 • Bij de Plus supermarkt 
 • Achter Herberg de Witte Olifant

Kosten

Door middel van sponsoring en de vele vrijwilligers, die belangeloos meewerken aan deze tocht,  hebben wij grotendeels de kosten voor deze reis kunnen financieren.
Daardoor kunnen mensen gratis deelnemen aan deze reis.
Wij hopen dat u hebt genoten van deze reis en stellen uw waardering d.m.v. een donatie zeer  op prijs, door uw vrije gift te deponeren in de pot die wij hiervoor in de Dorpskerk hebben neergezet.

Deze wordt van harte bij u aanbevolen 

Biscotti pot glas 3,8L | 20(Ø)x25,2(h)cm

Ook is het mogelijk vooraf of achteraf uw gift te doneren via de QR code of onderstaande link van de Raad van Kerken t.n.v. B.H. Elzing-Aardema
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=csrCsq-BRyeR1tXVq57OKg