Mens & Dorp

Een gemeenschap, in dit geval een dorp, wordt gevormd door mensen.
Mensen die samenleven, die er werken, hun hobby uitoefenen, er sporten,
er eten en drinken, hun gezelligheid zoeken enzovoort.
In dit album Mens & Dorp laten we dat allemaal zien.
Schoonebeek als een levende gemeenschap waarin het prima vertoeven is.

Sport

Schoonebeek kent een bloeiend verenigingsleven, zeker wat de sport betreft. De sportverenigingen hebben daar ook hun eigen site voor. Op de website van het Dorpsportaal zijn de verenigingen hier te vinden. Van daaruit kunt u snel en gemakkelijk naar de sites van de verschillende verenigingen.