Neuzen dezelfde kant op

Op de website van Dorpsbelangen staat: “Wij zijn een vereniging van en voor bewoners, die opkomt voor de algemene belangen van het dorp.” In de afgelopen jaren hebben we op diverse fronten ons steentje bijgedragen aan de verbetering (of instandhouding) van de leefbaarheid in Schoonebeek. Op sociaal gebied, op gebied van veiligheid, wonen, spelen… het kwam allemaal voorbij. Soms voor iedereen zichtbaar (welkomstborden, speeddisplays, speeltuintjes), maar vaak ook onzichtbaar (financiële bijdragen, onderhandelingen met de gemeente). Soms werden besluiten genomen na wat discussies binnen het bestuur, maar vaker hadden we de neuzen dezelfde kant op.

Zoals elders op deze pagina staat: de afgelopen maanden waren roerige tijden voor Dorpsbelangen. Ineens ging het verder dan de verzakkingen op de Burg. Osselaan, het speeltuintje aan de Beekpunge of de aanleg van een voetpad langs de E.E.G.-laan: het Gebiedsproces.

Ineens was Dorpsbelangen voor iedereen zichtbaar, met artikelen in kranten, interviews op de radio en stukjes op diverse social mediaplatforms. En ineens stonden ook niet alle neuzen meer dezelfde kant op. Is dat erg? Wijzelf vinden van niet: in het dorp leven tenslotte óók verschillende meningen, en Dorpsbelangen is een afspiegeling van het dorp. Wij stonden (en staan) echter nog steeds voor 100% achter ons uitgangsprincipe: “Wij zijn een vereniging van en voor bewoners, die opkomt voor de algemene belangen van het dorp.” En dus lag ons eerste belang in het informeren van de inwoners van Schoonebeek door steeds alle beschikbare informatie op onze website te plaatsen. Daarnaast heeft een aantal bestuursleden zitting genomen aan de Ontzorgtafel om zodoende mee te kunnen praten. De verslagen van de Ontzorgtafel zijn altijd voor iedereen beschikbaar gemaakt op onze website, zodat iedereen die dat wilde kennis kon nemen van wat er gaande was. Omdat DBS de belangen van ALLE dorpsbewoners behartigt heeft een van de bestuursleden zich zelfs tijdelijk teruggetrokken van DBS dit om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Dus dat niet alle neuzen met betrekking tot dit onderwerp dezelfde kant op staan, dat vonden ‘wij van DBS’ niet erg. Zo ontstaat discussie en discussie zorgt voor goede besluitvorming. Maar blijkbaar denken andere mensen, van buiten DBS, daar anders over. En worden diverse bestuursleden ineens aangesproken met opmerkingen als ‘Het gaat niet zo lekker hè, met DBS?’ of ‘Het rommelt aardig hè, bij jullie in het bestuur!’ Ik vraag me dan af, waarom denken die mensen dat? Dat zijn namelijk nooit de mensen die de moeite nemen om op onze vergaderingen hun neus te laten zien. Vergaderingen waar het er inderdaad wel eens stevig aan toe gaat – het Gebiedsproces is namelijk een nogal groot en belangrijk onderwerp. En ja, er is inderdaad recentelijk een bestuurslid opgestapt – uit eigen beweging. En ja, ik kom zelf na het zomerreces ook niet terug – eveneens een heel persoonlijke overweging.

Ik zou alle Schoonebekers willen vragen: oordeel (of veroordeel…) gebaseerd op feiten en niet op ‘van horen zeggen’. Toon interesse in wat DBS voor het dorp doet door eens naar een vergadering te komen; deze zijn altijd openbaar en de datum wordt altijd gecommuniceerd op de website. Kun je met eigen ogen zien hoe we binnen DBS met elkaar omgaan en hoe de besluiten tot stand komen. En wil je niet alleen meepraten maar ook meebeslissen? Mijn stoeltje is nog warm en staat voor je klaar!

Ingrid Gelton

(inmiddels) ex-bestuurslid DBS