Officiële opening Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen

Emmen eerste gemeente in Nederland met RIS

Woensdag 23 juni hebben bestuurslid Refik Kaplan van Treant Zorggroep en wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen officieel het eerste Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen van Nederland geopend. Hiervoor werd een intentieverklaring getekend, waarin de gemeente en Treant hun intentie uitspreken om de participatie en huidige samenwerking in het Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen voort te zetten en het informatiepunt te borgen in de vaste werkwijze.

De heren Kaplan (l) en Van der Weide met de getekende intentieverklaring.
Foto: Gemeente Emmen

Het Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen (kortweg RIS genoemd) is een informatiepunt waar zowel inwoners als professionals terecht kunnen met alle vragen over sporthulpmiddelen, zoals rolstoelen, aangepaste zadels of protheses. Voor het kiezen, uitproberen, aanvragen, bekostigen en de technische aspecten van sporthulpmiddelen biedt dit informatiepunt uitkomst. Daarnaast kunnen inwoners ook worden geholpen bij het zoeken en vinden van een passende beweeg- of sportactiviteit.

Uniek in Nederland
Het is belangrijk dat iedere inwoner mee kan doen in de maatschappij. Sporten en bewegen kan ook een vorm van meedoen zijn. Als inwoners hier, vanwege hun beperking, niet toe in staat zijn, dan is het vaak wel mogelijk met een specifieke aanpassing in de vorm van een sporthulpmiddel. Als eerste informatiepunt in Nederland, richt het RIS in Emmen zich op deze doelgroep. Het informatiepunt wordt bezet door speciaal hiervoor opgeleide buurtsportcoaches van de gemeente en het Beweeg- en sportloket van de ziekenhuislocatie Scheper van Treant Zorggroep in Emmen. Vragen komen in eerste instantie bij hen terecht, waarna er samen met de inwoner of professional wordt gekeken naar een passende oplossing.

Waarom een Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen?
Het Regionaal Informatiepunt komt voort uit de pilot ‘Sporthulpmiddelen beter bereikbaar en beschikbaar’ die de gemeente Emmen het afgelopen jaar heeft gedraaid. Deze pilot heeft als doel om mensen met een lichamelijke beperking te stimuleren om kennis te laten maken met sport en bewegen met behulp van sporthulpmiddelen. Maar ook om het proces van verstrekking van sporthulpmiddelen te optimaliseren. Naast inwoners en professionals uit de gemeente Emmen, kunnen inwoners en professionals uit de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden ook gebruik maken van dit informatiepunt.

Meer informatie over sporthulpmiddelen en het Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen, vindt u op: https://gemeente.emmen.nl/sporthulpmiddelen