Update NAM december 2021: Oliewinning Schoonebeek is weer opgestart

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het zesjaarlijkse groot onderhoud aan de warmtekrachtcentrale/oliebehandelingsinstallatie (WKC/OBI) en de achttien oliewinninglocaties rondom Schoonebeek. 

Naast het uitvoeren van alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zijn ook alle technische aanpassingen in het waterinjectieleidingensysteem door SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) goedgekeurd. Dit betekent dat de oliewinning en waterinjectie in de afgelopen weken weer is hervat. 

Het opstarten van de oliewinning is een uitgebreid proces waarbij we eerst opnieuw stoom maken in onze grote boiler op het OBI-terrein in Schoonebeek. Nadat de stoom is gemaakt, wordt deze in de bovengrondse veldleidingen gedrukt om zo de olie op een diepte van circa 900 meter weer te kunnen opwarmen, zodat we de olie beter omhoog kunnen pompen. Het vullen van de bovengrondse leidingen met stoom tot op de juiste druk heeft ongeveer 24 uur geduurd. Hierbij zijn op diverse oliewinlocaties in het veld en op de OBI af en toe stoompluimen te zien geweest. 

Alles ziet er weer spic en span uit

Het gehele opstartproces van de oliewinning heeft enkele dagen geduurd. Nadat alle systemen ingeregeld zijn zal de oliewinning weer voor zes jaar voortgezet kunnen worden tot de volgende grote zesjaarlijkse onderhoudsstop in 2027. Wel zullen we reguliere onderhoudswerkzaamheden en inspecties blijven uitvoeren in Schoonebeek en in Twente, zodat we veilig en verantwoord onze activiteiten kunnen blijven uitvoeren.