Sedna start campagne ‘Omkijken naar elkaar’

Weet jij wat er speelt binnen jouw vereniging? Waarschijnlijk wel. Weet je ook wat er speelt bij de leden thuis? Natuurlijk niet, dat kun je nooit zeker weten, toch? Misschien klopt dat. Toch kun je best wel een indruk hebben van hoe het met iemand gaat. Zit iemand lekker in zijn vel of niet? Is hij opvallend stil en teruggetrokken of juist snel aangebrand? Je herkent het misschien wel, zo’n ‘er-is-iets-niet-pluisgevoel’.

Emmen wil graag een gemeente zijn waarin we naar elkaar omkijken.  Een veilige leefomgeving waarin we oog hebben voor elkaar. Dat is samenleven. En daar kunnen we allemaal aan meedoen. Door oprechte interesse te hebben en alert te zijn op signalen. Bijvoorbeeld signalen van huiselijk geweld.

Huiselijk geweld gaat niet altijd over kinderen en ook niet altijd over lichamelijk geweld. Ook geestelijke en seksuele intimidatie, verwaarlozing of financiële uitbuiting vallen in deze categorie. Er zijn mensen in onze samenleving die best wat hulp kunnen gebruiken maar er niet zelf om vragen.

Daarom benaderen wij, welzijnsorganisatie Sedna, de komende tijd verenigingen en andere organisaties om over dit onderwerp te praten. Over het herkennen van signalen. Over omkijken naar elkaar.

Heb je vragen over dit onderwerp? Ken je iemand waarvan je vermoed dat die hulp kan gebruiken? Hiervoor kun je Sedna benaderen. Tel.nr.: 0591-680800.