Ontwerpbestemmingsplan Emmen, Schoonebeek, oude nederzetting

Van 18 oktober 2023 tot en met 28 november 2023 kunt u het ontwerpbestemmingsplan Emmen,
Schoonebeek, oude nederzettingen (identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2021041-B501) met
bijbehorende stukken digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien het u niet lukt het
ontwerpbestemmingsplan te bekijken, dan kunt u het digitale ontwerpbestemmingsplan tijdens
openingstijden bij het Klant Contact Centrum bekijken. Een medewerker van de informatiebalie kan u
hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Dit bestemmingsplan ” Emmen, Schoonebeek, oude nederzettingen” heeft in de eerste plaats als doel de
bestaande planologische situatie opnieuw vast te leggen. Ten tweede moet het bestemmingsplan de
feitelijke situatie voorzien van een actuele regelgeving. Het oude bestemmingsplan van de oude
nederzettingen is namelijk verouderd.

Zienswijze
Van 18 oktober 2023 tot en met 28 november 2023 kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze(n)
opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u een mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak
via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Emmen via postbus 30001, 7800
RA in Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 295026-2021. Uw digitale zienswijze kunt u
opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.

Emmen, 18 oktober 2023
burgemeester en wethouders van Emmen