Op weg naar Pasen

Zondag 2 april (Palmzondag) 10.00 uur
De kinderen worden deze zondag verwacht met de palmpaasstok die zij op zaterdagmiddag in het ‘t Aole Gemientehoes kunnen maken. Een ad hoc kinderkoortje zal ook meewerken aan deze dienst.


Witte Donderdag 19.30 uur
Op Witte Donderdag wordt het Laatste Avondmaal herdacht dat Jezus in Jeruzalem met zijn leerlingen gebruikt. Ook wij delen brood en wijn met elkaar.


Goede Vrijdag 19.30 uur
Op Goede Vrijdag worden het schijnproces tegen Jezus, de geseling en de kruisiging op de berg Golgotha herdacht. We staan stil bij het kruis.


Stille Zaterdag en Paaswake 21.30 uur
Zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd. Laat in de avond (21.30 uur) vieren we de doorbraak van het licht en gedenken wij met de doopvernieuwing dat we met Jezus gestorven zijn en met Hem
mogen opstaan.


Zondag 9 april Pasen:
10.00 uur De Heer is waarlijk opgestaan.
Deze ochtend zullen we ontdekken dat de gedekte tafel een plaats is van ware paasvreugde. De zanggroep Chajim en het PSG-combo werken aan de dienst mee.

Weet u van harte uitgenodigd om (een van) de diensten met ons mee te vieren. De diensten zijn ook
te volgen via de uitzending van onze gemeente:
https://kerkdienstgemist.nl/ stations/392-Protestantse-Gemeente-Schoonebeek