Oproep aan tuinliefhebbers (en anderen): doe mee aan een mooi project!

Een bericht van ‘Schoonebeek in Actie’

In het najaar van 2023 is het 140 jaar geleden dat Vincent van Gogh in Drenthe verbleef. Daar gaat in onze provincie heel veel aandacht aan besteed worden. Ook in onze gemeente. Sterker nog, er is al een projectgroep voor ingericht. Projectmanager is, de in Schoonebeek inmiddels bekende, Bert Finke.

Zoals het nu lijkt is er een interessante en onbekende connectie tussen Van Gogh en Schoonebeek. Om die reden wil het gemeentelijke project ook een activiteit in Schoonebeek uitvoeren. Er wordt een bloemen-kruidenpluktuin op de oude begraafplaats bij de voormalige Nicolaaskerk (het witte kerkje) aangelegd, in relatie met schilderij van Van Gogh dat mogelijk de kerktorens van Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek laat zien.

De bedoeling is om het wekelijks door jongeren van Cosis uit te laten voeren in het kader van de dagbesteding. Voor de aanleg (in het voorjaar van 2022!) en het jaarlijkse grote onderhoud (vanaf najaar 2022) wordt een beroep gedaan op de inwoners van Schoonebeek. Daarvoor is Schoonebeek in Actie gevraagd om dit op te pakken. Dat doen we natuurlijk graag. Als werkgroep hebben we bedacht dat we er goed aan te doen om iedereen die hier plezier aan denkt te kunnen beleven te vragen om mee te helpen. Daarom onze oproep: heb je zin om aan dit project mee te helpen? Geef je dan op via info@schoonebeekinactie.nl. Opgeven a.u.b. voor 15 januari 2022. Het is de bedoeling om in de tweede helft van januari een informatiebijeenkomst te organiseren. Bert Finke zal dan meer tekst en uitleg over het project en natuurlijk specifiek voor het Schoonebeker onderdeel.