Overlast door hondenpoep

Een bericht vanuit Dorpsbelangen
Meerdere keren is het probleem van de overlast door hondenpoep bij Dorpsbelangen neergelegd. Uiteraard met de vraag erbij of wij daar iets aan kunnen doen.
Ook worden ons ideeën aangeleverd, zoals het plaatsen van bordjes of zorgen dat er punten komen waar poepzakjes kunnen worden gepakt. Het bestuur van Dorpsbelangen heeft de volgende standpunten ingenomen:

  • We gaan niet over tot het plaatsen van bordjes, omdat we het risico van ‘wildgroei’ van bordjes te groot vinden. Doe je dat voor hondenpoep dan schep je ook een precedent voor andere bordjes.
  • De gemeente (in dit geval via de Emco-groep) stelt hondenpoepzakjes ter beschikking. Hier kan een buurt(vereniging) een beroep op doen.
  • Het plaatsen van prullenbakken voor de poepzakjes vraagt om onderhoud en periodieke lediging. Ons bestuur is van mening dat dit een taak is van/voor de gemeente. Die stelt zich echter op het standpunt dat dit een kostenplaatje met zich meebrengt en dat dit vandalismegevoelig is. Wij begrijpen de terughoudendheid van de gemeente.

Waar het dus vooral op aankomt, is de bewustwording en de discipline van de hondenbezitter. Ons advies is: laat iedereen een schepje en een zakje meenemen als je de hond uitlaat. Doe de behoefte van de hond in het zakje en ruim het thuis op. Laten we met ons allen zorgen voor een schoon Schoonebeek. Zo moeilijk kan dit toch niet zijn!

Nog een laatste opmerking.
Dat wat geldt voor hondenpoep, geldt ook voor de paardenpoep. Althans wat ergernis betreft, vooral op de fietspaden. De oplossing is wat ons betreft in de kern hetzelfde: degene die met het paard erop uit is, ruimt de poep op zodat er geen overlast ontstaat.