Ruim 25 partijen zetten zich voor gelijke kansen op gezondheid voor inwoners Emmen

Gelijke kansen op gezondheid voor alle inwoners van Emmen. Dat is waar ruim 25 organisaties zich samen voor inzetten. Zij hebben hiervoor op donderdag 3 november het lokaal preventieakkoord Emmen ondertekend.
Er zijn gezondheidsverschillen in ons land en nog steeds heeft niet iedereen gelijke kansen op gezondheid. Met het tekenen van het preventieakkoord spreken de partijen af om gezondheidsverschillen terug te dringen en zich in te zetten voor gelijke kansen op gezondheid voor alle inwoners in de gemeente Emmen.
‘Ook in de gemeente Emmen is gezondheid niet gelijk verdeeld. We willen een regio zijn waar iedereen mee kan doen en gelijke kansen krijgt. Gezondheid is een belangrijke basis en daar willen we op inzetten.
We moeten daarbij af van het idee dat gezondheid hetzelfde is als ‘niet ziek zijn’. Het is zo veel meer. Je goed voelen maakt dat je gelukkiger bent en meer kunt bereiken. Daar horen ook gelijke kansen op het maken van gezonde keuzes bij. Dat is nog niet vanzelfsprekend voor iedereen en dit zien we nog sterker terug bij al kwetsbare groepen. Met dit akkoord spreken we af dat we samen werk maken van gezondheid voor alle inwoners van onze gemeente en iedereen een gelijke kans krijgt op een gezondere versie van zichzelf. Er is veel winst te behalen door als maatschappelijke partners uit onderwijs, zorg en bedrijfsleven samen te werken. Als we deze verandering teweeg willen brengen, dan moeten we dat samen doen.’ aldus wethouder Raymond Wanders die namens de gemeente een handtekening zette onder het akkoord.


Samen aan de slag
De ondertekenaars van het preventieakkoord gaan samen aan de slag met de doelstellingen uit het akkoord. Ze richten zich op gezond gewicht, mentale gezondheid en het voorkomen of verminderen van eenzaamheid en middelengebruik. Thema’s waarop urgentie zit en waarop de partijen verwachten in gemeente Emmen de grootste gezondheidswinst te boeken door de inzet van preventie. Dat doen zij via bestaande en nieuwe projecten. Denk bijvoorbeeld aan de bestaande plannen voor Emmen Rookvrij dat wil realiseren dat de volgende generatie rookvrij opgroeit. Of aan het project Welzijn op Recept waarbij welzijnscoaches patiënten in huisartsenpraktijken ondersteunen. Wethouder Wanders: ‘We beogen meer dan alleen krachten bundelen. We brengen ook focus aan, kijken samen naar wat werkt en versterken dit.’


Nationaal Preventieakkoord
De lokaal gekozen thema’s sluiten aan bij de landelijke ambities uit het Nationaal Preventieakkoord, waarbij in Nederland gezamenlijk gewerkt wordt aan een rookvrije generatie, minder overgewicht en het terugdringen van overmatig alcoholgebruik.