Wie wordt de eerste kinderburgemeester van Emmen?

Gemeente Emmen zoekt een kinderburgemeester. Kinderen die wonen in Emmen en in groep 7 of 8 zitten kunnen zich vanaf nu aanmelden. De kinderburgemeester is onder andere het aanspreekpunt voor kinderen in Emmen als zij ideeën hebben voor de gemeente. En gaat mee op werkbezoek van de burgemeester en/of wethouders. Van 6 januari 2023 tot en met de zomervakantie 2023 gaat de eerste kinderburgemeester op pad.
Kinderburgemeester zijn is speciaal, bijzonder en leuk. En natuurlijk een eer. Burgemeesters hebben heel veel taken. En de kinderburgemeester mag bijvoorbeeld mee op pad naar de opening van een nieuwe school,
werkbezoek in Wildlands of een wedstrijd van FC Emmen. Andere kinderen kunnen bij de kinderburgemeester komen met ideeën over hoe Emmen nog leuker kan worden, die deze dan weer bespreekt met de burgemeester.

Hoe word je kinderburgemeester?
Dat kan met verschillende (creatieve) aanmeldingen. Ieder kind mag zelf bepalen hoe. Bijvoorbeeld een TikTok, vlog, tekening of brief. Alles mag. Vermeld bij de aanmelding het volgende:

  • Je naam
  • Je leeftijd
  • Op welke school en in welke klas je zit
  • Waarom jij kinderburgemeester wilt worden.

Stuur de inzending uiterlijk 19 november op via:

  • een e-mail: kinderburgemeester@emmen.nl
  • een Whatsapp: 06-11198769
    Toestemming van een ouder of verzorger is belangrijk.

Hoe verder?
De jury kiest uit alle aanmeldingen kandidaten die in aanmerking komen voor het kinderburgemeesterschap.
Daarna neemt de jury contact op met de kandidaten voor een afspraak.

Kinderburgemeester en nu?
De eerste kinderburgemeester van Emmen wordt benoemd op vrijdagavond 6 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Atlas Theater. En krijgt dan een eigen burgemeestersketting van burgemeester Eric van Oosterhout.
Vervolgens gaat hij/zij tot en met de zomervakantie 2023 op pad.