Seniorenproject ‘Gezond en Fit ouder worden’

De buurtsportcoaches senioren van de gemeente Emmen gaan samen met Icare en Sedna voor de inwoners van Schoonebeek, Nieuw Schoonebeek en Weiteveen in de leeftijd van 67 t/m 85 jaar het project ‘Gezond en Fit ouder worden’ organiseren.Deze bewonersgroep wordt door middel van een brief vanuit de gemeente uitgenodigd (ongeveer 23 oktober) deel te nemen aan een laagdrempelige fittest op dinsdag 23 november in dorpshuis ‘’t Aole Gemientehoes’ in Schoonebeek.

Inhoud van de fittest
De test is laagdrempelig en ook mensen met een chronische aandoening kunnen deelnemen. De test wordt dan aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemer.
De test start met het invullen van een vragenlijst. Daarna volgt een bloeddrukmeting. Deze wordt gedaan door wijkverpleegkundigen werkzaam in de dorpen.  Na de bloeddrukmeting is er een handvaardigheidstest, een reactietest, zijn er 2 testjes op het gebied van lenigheid en ook wordt de been- en armspierkracht getest. Er wordt afgesloten met een conditietestje. Aan het einde van het testcircuit hebben de deelnemers een gesprek met een adviseur. Deze bespreekt de testrestultaten en vertelt over de mogelijkheid tot deelname aan een vervolgprogramma.

Vervolgprogramma
Mensen die minder goed scoren op de fittest of aangeven weinig sociale contacten te hebben worden uitgenodigd deel te gaan nemen aan een vervolgprogramma. Acht weken lang wordt er wekelijks een beweegactiviteit aangeboden.
Na afloop van dit 8-weekse programma wordt er gezorgd voor borging.  Mensen die willen blijven bewegen worden ondergebracht bij een bestaande beweeggroep of er ontstaat een geheel nieuwe beweeggroep die dan ondergebracht wordt bij een plaatselijke  organisatie/vereniging.

Effecten
Het project zorgt niet alleen voor bewustwording omtrent bewegen en gezonde leefstijl maar zorgt ook voor nieuwe contacten in een wijk/dorp en sociale verbinding.
Het project wordt door velen als  positief ervaren. Men merkt dat de conditie verbetert maar men ervaart ook dat het heel leuk is om met dorpsgenoten samen te bewegen.

InformatieWilt u informatie over de fittest of over het vervolgtraject neemt u dan contact op met Esther Witte,  buurtsportcoach senioren van de gemeente Emmen
Mail: e.witte@emmen.nl   Tel.nr:  06 – 11 56 38 64
Valt u net buiten de leeftijdsgroep maar wilt u toch graag deelnemen?
Neem ook dan contact op.