Sneller en betere hulp voor inwoners met schulden

Niet alle inwoners weten dat ze kunnen aankloppen bij de gemeente als ze schulden hebben. De gemeente helpt mensen met schulden niet alleen met financiële problemen. Ook helpt zij bij problemen die daarmee te maken hebben. De herziene Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) geeft de gemeente Emmen meer ruimte om inwoners sneller, gemakkelijker en beter te helpen.

Bijna 1 op de 11 huishoudens in de gemeente Emmen heeft te maken met problematische schulden en kan niet iedere maand de rekeningen betalen. Door eerder te signaleren dat een inwoner betalingsachterstanden heeft, kan sneller de helpende hand worden geboden. Zo kan worden voorkomen dat inwoners in grote financiële problemen terechtkomen.

Meer ruimte voor de menselijke maat
De gemeente Emmen grijpt de wetswijziging ook aan om zelf meer ruimte te creëren in haar eigen regelgeving. De persoonlijke situatie van de inwoner staat meer en meer centraal in de aanpak van de gemeente Emmen. Voor deze benadering is veel ruimte in de nieuwe regels. Wethouder Raymond Wanders: “We willen doen wat nodig is. Daarvoor boden onze oude beleidsregels lang niet altijd de ruimte of werd die niet zo ervaren. We hebben daarom onze beleidsregels aangepast zodat de medewerker kan doen wat nodig is. Door eerder de helpende hand te bieden, voorkomen we dat mensen in een (uitzichtloze) schulden- of armoedesituatie terechtkomen. Eén van de doelstellingen van ons Schulden-, Armoede- en Minimabeleid (SAM-beleid).”

Vroegsignalering
Gemeenten hebben per 2021 de mogelijkheid om signalen van betalingsachterstanden bij woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars in een vroeg stadium in beeld te krijgen. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden eerder in beeld en kunnen zij actief de helpende hand bieden. Zogenaamde vroegsignalering van problematische schulden is niet nieuw binnen de gemeente Emmen. Twee jaar geleden al startte de gemeente Emmen om inwoners actief te benaderen en de helpende hand te bieden bij signalen van bij ons bekende betalingsachterstanden. Inwoners bepalen zelf of ze van de hulp gebruik willen maken. Met de invoering van de wet is dit geen vrijblijvend signaal meer, maar wordt er van alle gemeenten verwacht dat ze deze signalen opvolgen.