Stimuleringsregeling dorpen en wijken verlengd

Sinds 2015 heeft de gemeente Emmen een subsidieregeling waarmee inwoners een bijdrage krijgen voor de uitvoering van hun ideeën om de leefbaarheid in dorpen en wijken te verbeteren. De regeling gold tot en met 2020. Vanwege het succes van de stimuleringsregeling Dorpen en Wijken, heeft het college van burgemeester en wethouder besloten de regeling te verlengen met een jaar. De afgelopen jaren is ruim een half miljoen euro verdeeld over verschillende projecten. Er is voor 2021 nog € 100.000 euro beschikbaar, waarvan een deel in het voorjaar en het andere deel in het najaar beschikbaar komen. 

Voorbeelden van projecten waar met de stimuleringsregeling een bijdrage aan is geleverd zijn de beweeg- en beleeftuin bij dag- en zorgcentrum De Beek in Nieuw-Schoonebeek, de aanpak van het terrein rondom buurthuis de Stobbe in Emmer-Erfscheidenveen, de bouw van een nieuw onderkomen bij kinderboerderij Naoberhoeve in Erica en aanpak van de keuken van dorpshuis ’t Stadhoes in Roswinkel. Wethouder René van der Weide: “Deze initiatieven hebben met een kleine bijdrage een groot verschil gemaakt in de dorpen. Dat is precies waar deze regeling voor bedoeld is”.

Nieuwe ronde
Vanaf 1 april kunnen bewoners weer subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun buurt, dorp of wijk. Dit kan zijn om verpaupering aan te pakken of om centrumvoorzieningen in het dorp of wijk in stand te houden. Ook plannen om de economie van een dorp of wijk te versterken komen in aanmerking. Het is daarbij belangrijk dat het plan vanuit het dorp of wijk zelf komt en steun krijgt van inwoners, de dorps- of wijkverenigingen (ook wel de erkende overlegpartners (EOP) van de gemeente), maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven