Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid zal in de komende jaren voor kerk en samenleving hoog op de agenda staan. Samen nadenken over de toekomst. Om welke toekomst gaat het? En wat kunnen wij doen? Wat is onze verantwoordelijkheid met betrekking tot het klimaat en de natuur? Hoe komt de schreeuw van de aarde bij ons binnen?

In het nieuwe seizoen willen we dit thema regelmatig aan de orde stellen. Wat betekent duurzaamheid voor ons als gemeente, voor onze samenleving en ook voor ons persoonlijk (als gelovige)? Kunnen wij ook een “groene kerk” worden? We beginnen de gezamenlijke zoektocht naar duurzaamheid op woensdag 29 september, 20.00 uur. Verdere informatie bij Willem van Engelenhoven of ds Jan Hermes