Uitkomsten behoefteonderzoek MFC ’t Aole Gemientehoes

Het behoefteonderzoek van MFC ’t Aole Gemientehoes heeft uiteindelijk 135 reacties opgeleverd, waarvan 100 digitaal en 35 fysiek. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we op (veel) meer gehoopt hadden. Van die 135 reacties zijn 64 (47,4%) afkomstig van mensen tussen de 40 en 65 jaar en 51 (37,8%) van mensen van 65 jaar en ouder. Uit de categorie 18-25 jaar kwamen 5 reacties en tussen 25 en 40 jaar kwamen 14 reacties.

Overall conclusies

Wat men het meest lijkt te zoeken in t’Aole Gemientehoes

 • Gezelligheid
 • Huiskamerfunctie
 • Gezellig een kopje koffie drinken, krantje lezen

Welke activiteiten men het liefst wil bezoeken

 • Cursus
 • Lezing/Themabijeenkomst
 • Muziekevenement
 • Pubquiz

Welke informatie komt men zoeken

 • Over Schoonebeek
 • Over activiteiten
 • Over de wijkagent

Welke zorg zou men willen

 • Kluscafé
 • Vraagbaak bij Mantelzorg
 • Transport bij evenementen


De uitgebreide versie van de uitkomsten vindt u hier:

Hoe verder
We hebben de uitkomsten besproken en daaruit is het volgende voorstel voor een jaarplan gekomen:

Onze hartelijke dank aan iedereen die de moeite genomen heeft om mee te werken aan het onderzoek. Graag tot ziens!

Bestuur MFC ’t Aole Gemientehoes