Vanuit Dorpsbelangen

Beste dorpsgenoten,

Nu alles weer normaal lijkt te worden en alle coronamaatregelen zijn opgeheven, kunnen wij u vertellen dat wij als Dorps Belangen Schoonebeek alweer een paar keer live hebben vergaderd.

Onze vergaderingen zijn nu weer voor iedereen vrij toegankelijk, kom dus gerust bij ons kijken en schuif gezellig aan in ‘t Aole Gemientehoes. Houd daarom de welkomstborden goed in de gaten.

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het bezoek van onze burgemeester Eric van Oosterhout, hij zal binnenkort een bezoek brengen aan Schoonebeek. Het plan is om de burgemeester met een fietstocht mee te nemen door het dorp. Hierbij zullen diverse knelpunten worden bezocht en besproken.

De gemeente Emmen heeft ook een nieuw speeltuinenbeleid opgesteld. Dit is nog niet definitief en zal ook  punt van aandacht zijn.

Tijdens onze laatste vergadering is unaniem besloten om de jaarvergadering op 22 juni te laten plaatsvinden, bij deze zijn jullie van harte welkom. Zoals gebruikelijk zullen dan enkele bestuursleden zich herkiesbaar stellen maar u kunt zich ook opgeven voor een van deze functies. Houd de Jaknikker daarom goed in de gaten.