Welkomstborden in dorpen langs de Veenvaart geplaatst

Perbericht van de Veenvaarcoöperatie.

Vaart u wel eens op de Veenvaart? Vanaf nu wordt iedere vaartoerist welkom geheten en tot ziens gewenst op de Veenvaart. Deze week zijn er 13 Welkom- en Tot Ziensborden geplaatst bij alle tussenliggende dorpen langs de Veenvaart. In oktober 2020 zijn al vier Welkom- en Tot Ziensborden geplaatst in Nieuw-Amsterdam/Veenoord en Emmer-Compascuum. De borden zijn te zien bij aankomst en vertrek op de Veenvaart.  Iedere vaartoerist kan in het nu geopende vaarseizoen bij elk dorp de gewenste informatie over het betreffende dorp ophalen via de website veenvaart.nl.

Promotie Veenvaartgebied
De coöperatieve vereniging De Veenvaart richt zich al enkele jaren, naast belangenbehartiging van dorpen in relatie tot de Veenvaart, ook meer op de promotie van de dorpen langs de Veenvaart en het Veenvaartgebied.
De Veenvaart kent jaarlijks meer dan 2000 vaarbewegingen. Duizenden fietsers en vele wandelaars komen ieder jaar langs de vaarverbinding èn door de dorpen die aan deze route liggen. Naast bewoners uit de eigen regio zijn het vooral toeristen en recreanten waarvan graag gezien wordt dat ze niet alleen langs komen, maar daarnaast ook in het veenvaartgebied gaan verblijven. Zo leren ze de dorpen en de regio ook op een andere manier kennen.

Aantrekkelijk gebied
Inmiddels zijn er voldoende redenen om langer in het veenvaartgebied te verblijven. Er zijn in de dorpen en directe omgeving veel bijzondere gebouwen en cultuur, zoals: kunstwerken, musea en cultureel erfgoed. Ook zijn er goede winkel- en horecavoorzieningen, wandel- en fietsmogelijkheden in prachtige (natuur)gebieden en een aantal attracties. In de dorpen worden regelmatig uitnodigende activiteiten georganiseerd.

Perspectieven
Het plaatsen van de Welkom- en Tot Ziens borden maakt deel uit van een groter en breder plan om de Veenvaart en het gehele Veenvaartgebied meer onder de aandacht te brengen van een groter publiek. Het bestuur is in gesprek met regionale organisaties om dat in meer samenhang en samenwerking te gaan doen. Door de coronamaatregelen is de voortgang van deze gesprekken de afgelopen periode vertraagd. De gesprekken worden voort  gezet na de versoepeling van de maatregelen. In de Recreatiekrant Groningen Drenthe, editie voorjaar 2021, staat een pagina om de Veenvaart te promoten voor het nu lopende vaarseizoen.

Het plaatsen van de 17 borden is mede mogelijk gemaakt door stimuleringsfonds vrijetijdseconomie van de gemeente Emmen. De vormgeving is stand gekomen in overleg met de voormalige Stichting Regio Marketing Emmen in navolging van de huisstijl van Marketing Drenthe uit Assen.