Winnaars tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst Schoonebeek

Dinsdag 2 januari hielden de Culturele Raad Schoonebeek en de Activiteitencommissie Aole Gemientehoes weer de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst Schoonebeek. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werd ook de Schoonebeker Pluim uitgereikt, welke werd toegekend aan de dames Voppen van Dagcentrum De Beek/Woon- en Zorgcentrum De Zwarte Racker. Ook werden de winnaars bekend gemaakt van de prijzen om de fotowedstrijd om de Glazen Camera. De eerste prijs ging naar Joop Robben.

Foto: Martin Koers

Herstart
De Nieuwjaarsreceptie (van de voormalige gemeente) Schoonebeek kent een jarenlange traditie en werd altijd georganiseerd door de Culturele Raad Schoonebeek (CRS). Mede door de pandemie kwam aan deze traditie bijna een eind, maar in 2023 heeft de CRS contact opgenomen met de Activiteitencommissie van ’t Aole Gemientehoes (ACAG) om deze traditie nieuw leven in te blazen en om de overdracht van de CRS naar de ACAG te realiseren. Waarmee de toekomst van deze activiteit weer gewaarborgd is.

Terugblik en vooruitblik
Bob Vredeveld van de ACAG opende de avond. Hij heette iedereen hartelijke welkom en wenste iedereen uiteraard een gelukkig nieuwjaar. Hij gaf een inkijkje in de ‘wisseling van de wacht’ en een toelichting op de vele activiteiten die de ACAG organiseert. Daarna gaf hij het woord aan wethouden Pascal Schrik die iedereen namens het college van B&W van gemeente Emmen de beste wensen meegaf. Hij blikte terug op 2023 en constateerde dat er weer heel veel georganiseerd is in Schoonebeek. Ook voor 2024 staat er weer het nodige op de rol.

Schoonebeker Pluim
De Schoonebeker Pluim wordt jaarlijks toegekend door de CRS aan iemand of een organisatie die van bijzondere betekenis is geweest voor de gemeenschap in de voormalige gemeente Schoonebeek.
Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan de dames Voppen die vanaf 2006 een dagbestedingscentrum, De Beek, in Nieuw Schoonebeek runnen. Een zeer belangrijke zorgvoorziening voor Nieuw Schoonebeek en omgeving. Vanaf 2017 is daar Woon- en Zorgcentrum ‘De Zwarte Racker’ bijgekomen. Dit is een kleinschalig woonzorgcentrum dat 24-uurs verzorgd wonen aanbiedt aan (16) ouderen die door fysieke en psychische beperkingen niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Onder luid applaus reikte Wethouder Schrik hen deze verdiende prijs uit.

Foto: Martin Koers

Glazen Camera
Onderdeel van de Nieuwjaarsbijeenkomst is ook altijd de fotowedstrijd om de Glazen Camera.
Bob Vredeveld gaf een algemeen beeld van de inzendingen: veel en mooi. De eerste prijs was dit jaar voor Joop Robben. Voor ons Dorpsportaal is dit extra mooi, want Joop is één van de fotografen van ons fotografenteam. De tweede en vierde prijs waren voor Marga Lassch, de derde prijs was voor Dries Vrielink, ook lid van ons fotografenteam en de vijfde prijs was voor Ineke van der Weide.

Er was ook een mooie foto ingestuurd door Jort Koers, 5 jaar! Daar is ter plekke een aanmoedingingsprijs voor in het leven geroepen.

Alle inzendingen zijn de komende tijd te bewonderen in de hal van MFC ’t Aole Gemientehoes. Neem gerust eens een kijkje, het is de moeite waard.

Foto’s van deze avond zijn te vinden in de rubriek “Mooi Schoonebeek