Zuidoost-Drenthe start met ‘Welkom in de Buurt’

persbericht gemeente Emmen

De gemeente Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn starten vanaf deze week met het project Welkom in de Buurt. Het doel van het project is om kwetsbare inwoners en nieuwe Nederlanders zich meer welkom te laten voelen in hun nieuwe woonbuurt. Organisaties, ondernemers en inwoners kunnen ideeën indienen die hieraan bijdragen en met dat idee kunnen ze geld ontvangen en ondersteuning krijgen om de plannen uit te voeren. Op deze manier willen de gemeenten er met elkaar voor zorgen dat ideeën voor een gelijkwaardige samenleving echt gerealiseerd worden.

Welkom in de Buurt wil kwetsbare inwoners en nieuwe Nederlanders een steuntje in de rug geven, zodat zij zelfstandig en gelukkig in hun nieuwe omgeving kunnen wonen. Steeds meer kwetsbare inwoners stromen bijvoorbeeld vanuit een instelling naar een eigen woning, waar ze met ondersteuning van hun netwerk en met professionele hulp zo zelfstandig als mogelijk kunnen wonen. Ook nieuwe Nederlanders nemen hun intrek in de buurt. Deze inwoners lopen vaak tegen onbegrip op, door onbekendheid of vooroordelen. Het ophalen en ontwikkelen van goede ideeën vergroot de kans dat kwetsbare inwoners en nieuwe Nederlanders deel gaan uitmaken van de buurt.

In de gemeente Groningen zijn al eerder Welkom in de Buurt-projecten opgezet. Voorbeelden van hiervan zijn: een buurtverbinder (het koppelen van wijkbewoners aan elkaar om gezamenlijke activiteiten te doen) of een woon-leer-werktraject voor jongeren om hun leven op de rit te krijgen. Maar ook een sociale onderneming die onderdak biedt aan mensen die dat elders niet krijgen.
“Iedereen moet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Dit vraagt ook aanpassingen van de samenleving. Zo proberen we het mogelijk te maken dat zoveel mogelijk mensen een eigen plek vinden in een straat en wijk waar zij mee kunnen doen en zich thuis voelen”, aldus wethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen. “Welkom in de Buurt draagt bij aan het tegengaan van vooroordelen binnen de samenleving over de kwetsbare inwoners en nieuwe Nederlanders. Die belemmering willen we graag wegnemen”.

Meedoen
Misschien heb je een onderneming die kan bijdragen aan meer gelijkwaardige samenleving of heeft jouw organisatie al jaren een idee op de plank liggen? Of misschien heb je zelf in een situatie gezeten waarin je je juist wel of niet welkom voelde en heb jij een idee om dit te verbeteren? Dan is het mogelijk om jouw idee in te dienen bij Welkom in de Buurt. Een projectteam van adviseurs en ervaringsdeskundigen helpt bij de uitwerking van het idee. Zodra het idee is uitgewerkt kan er een subsidieaanvraag worden ingediend. Initiatiefnemers ontvangen bij toewijzing een deelfinanciering en begeleiding. Welkom in de Buurt wordt uitgevoerd door Buro Bries in opdracht van de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.