15e editie Trekkerslep Schoonebeek!

“In 2006 hebben we met 17 enthousiastelingen de Stichting Trekkerslep Schoonebeek opgericht, de eerste editie werd gehouden in 2007, toen nog achter het industrieterrein de Vierslagen. Het bleek een enorm succes voor zowel rijders als bezoekers! We hadden het bezoekersaantal ingeschat op 800, dit bleken er ruim 1500 te zijn”, vertelt de toenmalige voorzitter Arjan Kolkman. “Alle op eenvolgende jaren bleken ook bijzonder succesvol uit te pakken, we zijn best trots op de grote deelname en ook waar de deelnemers overal vandaan kwamen en nog steeds komen, zoals heel Nederland, Duitsland en België, met daarbij ook de Special Sport Tractoren”, vertelt de huidige voorzitter Martin Rotmensen. “Niet alles ging in de loop van de jaren  van een leien dakje. Zo hebben we een jaar gehad waar op één van de twee banen spontaan water naar boven kwam in het midden van de baan. We hebben toen de baan 50 meter naar voren gelegd, allemaal best spannend als je midden in je evenement zit. Een steeds grotere uitdaging zijn de regels en de wetgeving. Zo is er begonnen met een relatief klein draaiboek en één vergunning. Het huidige draaiboek is inmiddels bijna zo dik als de Dikke Van Dale en ook moeten er inmiddels CO2 berekeningen gemaakt worden en wordt er van de provincie een Flora en Fauna rapportage verwacht. Gelukkig kunnen we aan alle voorwaarden voldoen”, vertelt de andere huidige vice voorzitter René Elzing.

Kolkman: “Editie 2024 wordt een bijzondere, Geert Lomans, onze vaste speaker sinds 2007, praat de wedstrijd voor de laatste keer aan elkaar! We zijn hem bijzonder erkentelijk voor zijn ludieke en correcte manier van spreken naar het publiek. Zo ligt er voor Stichting Trekkerslep Schoonebeek een enorme uitdaging om een speaker te vinden die Geert Lomans kan evenaren voor de trekkerslep evenementen van 2025 en daarna!”