Aangepaste Dodenherdenking

Het bestuur van de Stichting 4 Mei comité heeft besloten om de dodenherdenking ook dit jaar op aangepaste wijze te laten plaatsvinden.
Dat betekent, dat er geen genodigden en andere belangstellenden aanwezig zijn. Er worden kransen gelegd, maar dat gebeurt niet om 20.00 uur. Het staat eenieder vrij om bloemen te leggen of een eerbetoon te brengen. Houd daarbij wel de coronaregels in acht.

Wij hopen dat we de herdenking in 2022
weer op de normale wijze kunnen laten plaatsvinden.

Voor vragen: Gré Schnoing-Husen,
0524 541733.

Foto: L. van Bemmelen