Aanleggen kabels en leiding nabij locatie SCH-447 te Schoonebeek

Nieuwsbrief van de NAM

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de geplande werkzaamheden op en rond onze locatie Schoonebeek-447 (SCH-447) te Schoonebeek. Deze bevindt zich ten noorden van de Bultweg.
NAM is voornemens om medio volgend jaar een tweetal oude putten volledig op te ruimen op deze locatie.
Het opruimen van de oude putten moet eerst plaatsvinden voordat NAM mogelijk in de toekomst de nieuwe injectieputten kan boren. Voor deze nieuwe injectieputten moeten namelijk nog eerst de benodigde vergunningen verleend worden. Het opruimen van oude putten kan efficiënter, duurzamer en met minder hinder voor de directe omgeving als we deze werkzaamheden zoveel mogelijk elektrisch uitvoeren.
Hiervoor dient wel de bestaande stroomaansluiting op locatie SCH-447 eerst verzwaard te worden.
Daarom zal NAM dit najaar een nieuwe stroomkabel aanleggen naar de locatie vanaf de Oldenhuis Gratamaweg. Deze nieuwe stroomkabel wordt dan aangesloten op het bestaande eigen stroomnetwerk van NAM rondom Schoonebeek.


Werkzaamheden
Om de werkzaamheden voor het verzwaren van de stroomaansluiting van de locatie zoveel mogelijk te combineren en hinder voor de omgeving te beperken zullen tegelijkertijd ook een glasvezelkabel en een stukje kunststof transportleiding aangelegd worden. Voor al deze werkzaamheden zijn de benodigde toestemmingen en vergunningen inmiddels verleend. De voorbereidingen van deze werkzaamheden zullen aankomende weken plaatsvinden. De aanlegwerkzaamheden zullen later dit jaar en begin volgend jaar gefaseerd plaatsvinden tijdens normale werktijden van maandag t/m vrijdag. Om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken zal tevens een tijdelijke rijroute met rijplaten aangelegd worden tussen de locatie en de Oldenhuis Gratamaweg. Ook zullen er asfaltreparaties aan de toegangsweg plaatsvinden.


Contact
Mocht u over deze werkzaamheden nog vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met NAM via telefoonnummer 0592-36 25 22 of per email nam-communicatie@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.
Ook in de NAM Omgevingsapp zullen actuele mededelingen over de werkzaamheden vermeld worden.
Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl