Gebiedsproces Schoonebeek

In dit speciale dossier op onze website leest u alles over het ‘Gebiedsproces Schoonebeek’. Dat gaat over het proces rondom de plannen van de NAM om restwater terug te brengen in de Schoonebeker bodem. De regie over dit proces is in handen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ondersteunende rol Dorpsportaal Schoonebeek
Het Dorpsportaal kan en wil in die informatievoorziening vanzelfsprekend een ondersteunende rol spelen. Via alle kanalen die we hebben. Daarover zijn we in overleg gegaan met het ministerie en die reageerden daar enthousiast op. We hebben daarom afgesproken dat we maandelijks informatie over dit proces opnemen in de Jaknikker. Daarnaast gebruiken we natuurlijk onze website en social mediakanalen, waarmee we u dagelijks kunnen informeren als het nodig is
De redactie van het Dorpsportaal Schoonebeek heeft direct contacten met het ministerie en met andere partijen die een rol spelen in dit proces.

Berichten in dit dossier