Communicatie Jaknikker Bijdragenspoor, maart 2024

Van de bijdragentafel

Op 22 januari jl. heeft Staatsecretaris Vijlbrief (EZK) in een brief aan de Tweede kamer kenbaar gemaakt wat de hoogte en de samenstelling van het bedrag is. Het gaat om een bedrag om direct mee te kunnen delen in de opbrengst van mogelijke toekomstige mijnbouwactiviteiten, in het geval van Schoonebeek gaat om opbrengsten uit oliewinning. 

Nieuwe mijnbouw?

Het bedrag is € 1,00 per vat geproduceerde olie, waarvan 60% voor rekening komt van de NAM en 40% voor de rekening van Energie Beheer Nederland (EBN). EBN is een zelfstandig opererende onderneming en risicodrager bij mijnbouwactiviteiten, EBN heeft één aandeelhouder en dat is de staat. Dat maakt dat de bijdrage vanuit de overheid een indirecte bijdrage is. 

Deze samenstelling van het bedrag maakt dat de bijdragen afhankelijk is van de productie van olie. Geen productie betekent geen geld.

Deze uitkomst was niet voorzien door de gemeenten Emmen, Coevorden en de provincie, die betrokken waren bij de gesprekken hierover. Er wordt daarom vanuit deze partijen inspanning gepleegd om de bijdrage vanuit de Rijksoverheid te herzien en alsnog een invulling te geven aan wat staatsecretaris Vijlbrief heeft opgenomen in zijn contourennota over het meedelen van de regio vanuit mijnbouwactiviteiten. 

In het mijnbouwdebat van de Tweede Kamer van januari is de vraag gesteld aan de staatsecretaris of hij mogelijkheden ziet voor een directe bijdrage vanuit de Rijksoverheid. Hierop was zijn antwoord dat hij in zijn demissionaire status geen aanspraak kan maken op een bedrag vanuit de begroting, maar dat de Tweede Kamer wel gebruik kan maken van haar budgetrecht en anders zou de NAM haar bijdrage kunnen verhogen. Of we nog een verhoging van de bijdrage tegemoet kunnen zien is dus de vraag.

Vervolg

Voor wat betreft de bijdragentafel staat de volgende bijeenkomst in maart gepland. We zullen dan uiteraard stil staan bij de uitkomsten van de hoogte van het bedrag en eventuele vervolgstappen. 

Heeft u vragen of opmerkingen voor de bijdragentafel mail ons dan: 

bijdragentafelschoonebeek@gmail.com