Informatiebijeenkomst op 17 juni en afronding ontzorgtafel

Na afronding van fase 2 van de ontzorgtafel is een aantal werkgroepen verder gegaan met toezeggingen, bijvoorbeeld met een bewonersbijeenkomst over de Commissie Mijnbouwschade en TNO. En op maandag 17 juni houdtt het ministerie van EZK een informatiebijeenkomst in de Dorpskerk over besluiten op vergunningaanvragen.

Ontzorgtafel fase 2

De bijeenkomst op 10 april 2024 vormde de afronding van fase 2 van de ontzorgtafel. Daarin heeft de ontzorgtafel verder gewerkt aan de uitvoering van (de toezeggingen uit) het toezeggingendocument. Ook heeft de tafel aanbevelingen gedaan voor het vervolg van de tafel: de Eulietaofel.

Verschillende werkgroepen

Fase 2 was gestart na twee ‘ontwerpsessies’ die vorige zomer hebben plaatsgevonden. Een aantal werkgroepen heeft daarbij de toezeggingen verder uitgewerkt. Het resultaat daarvan is gebundeld in het Addendum bij het toezeggingendocument.

Hoewel de werkgroepen gekoppeld zijn aan het vervolg van het NAM-project waarvoor de vergunning nog nodig is, zijn de verschillende werkgroepen al wel actief. Zo heeft de werkgroep Mens, Milieu en Flora, Fauna wensen neergelegd bij de NAM om bij een aantal locaties meer biodiversiteit te ontwikkelen. De werkzaamheden daarvoor zijn eind vorig jaar uitgevoerd en de eerste resultaten zullen dit voorjaar in ‘het veld’ te zien zijn.

Daarnaast heeft de werkgroep Monitoring op eigen initiatief een bewonersbijeenkomst georganiseerd over en met de Commissie Mijnbouwschade en onderzoeksinstituut TNO.

En de werkgroep Klankbord & Communicatie heeft een nieuwe naamgeving voorgesteld voor het vervolg van de Ontzorgtafel, te weten de Eulietaofel.

Eulietaofel

Deze ‘taofel’ is vooral bedoeld als ronde tafel waar iedere bewoner en elke groepering welkom is. Hoe de inrichting van deze tafel eruit gaat zien, wordt binnenkort verder uitgewerkt. Men verwacht dat de eerste Eulietaofel na de zomerperiode plaatsvindt. Over verder hoe en wanneer kunt u in de komende uitgaven van de Jaknikker lezen.