Gebiedsproces Schoonebeek

Van de bijdragentafel

Dinsdag 14 mei 2024 is de Bijdragetafel bij elkaar geweest. Aan de orde zijn geweest, de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de verschillende sporen en wat dat betekent voor de Bijdragetafel.

Op dat moment ging er veel aandacht uit naar de vergunningverlening. Het wachten was op het ontwerpbesluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en dat is begin juni ontvangen. In de verschillende media heeft u kunnen lezen dat de vergunning verleend is en dat de structurele bijdrage voor het gebied verhoogd is. Vanaf dat moment startte het proces waarin omwonenden en andere belanghebbenden zes weken de tijd hebben om hun mening te geven over het besluit. Die reacties worden verwerkt en daarna volgt het definitieve besluit. 

In afwachting van het definitieve besluit heeft de Bijdragetafel besloten even pas op de plaats te maken. Zodra er voldoende zekerheid is over de besluitvorming, zullen we verder invulling geven aan de overleggen. We houden u op de hoogte.