Aanpassing Burgemeester Osselaan

Afgelopen weken is het kruispunt tussen de Burgemeester Osselaan, de Kanaalweg en de Veenschapsweg opnieuw ingericht. Op de Kanaalweg en Veenschapsweg hebben we een verhoging gemaakt, verkeer dat deze zijwegen op- en af wil rijden, moet afremmen. De Kanaalweg en Veenschapsweg hebben we iets minder recht gemaakt, verkeer kan nu niet meer in één lijn met hoge snelheid over het kruispunt rijden. Tenslotte hebben we op de Burgemeester Osselaan een drempel aangelegd tussen de bushalte en het kruispunt.
Wethouder René van der Weide over de aanpassingen: “De Erkend Overlegpartner (EOP) Dorpsbelangen Schoonebeek heeft ons gevraagd aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid op dit kruispunt. Uit cijfers bleek dat er relatief veel ongevallen plaatsvonden op dit kruispunt. Omdat
we het belangrijk vinden dat alle weggebruikers zich veilig voelen, hebben we het kruispunt aangepast en de verkeersveiligheid verbeterd.”