Actiegroep SAS houdt informatiebijeenkomsten op 11 en 16 mei

De actiegroep Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) houdt op 11 en 16 mei bijeenkomsten in ’t Aole Gemientehoes om omwonenden bij te praten over onder meer de risico’s van injectie van afvalwater in lege gasvelden bij het dorp. Dit gebeurt een week voorafgaand aan de verspreiding van een enquête waaruit het lokale draagvlak voor dit plan moet blijken.

Het is de bedoeling dat de enquête georganiseerd door Dorpsbelangen in de week na de informatieavonden de deur uitgaan. In totaal gaat het om ongeveer 3500 adressen. De uitslag wordt in de tweede helft van juni verwacht.