Bezoek staatssecretaris Vijlbrief en vervolgstappen

Na ongeveer een jaar pionieren met het Gebiedsproces Productiewaterverwerking Schoonebeek heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief 30 mei een kort bezoek gebracht aan Schoonebeek. Hij heeft gesproken met delegaties van Dorpsbelangen Schoonebeek (DBS), Naoberschap OlieDorp (NOD), StopAfvalwaterSchoonebeek (SAS) en leden van de Ontzorgtafel.

In ons gesprek hebben wij aangegeven wat de aanleiding is geweest voor het organiseren van een enquête. De heer Vijlbrief heeft een jaar geleden gezegd dat er draagvlak moet zijn voor de herstart van de oliewinning. Dorpsbelangen heeft de verantwoordelijkheid genomen door een ieder vanaf de leeftijd van 18 jaar de mogelijkheid te geven hun mening over de geplande NAM-activiteit uit te brengen door middel van een enquête. De enquête is onafhankelijk en neutraal samengesteld  en zo zal de uitslag ook geanalyseerd en toegelicht worden door Enigma Research Groningen. De heer Vijlbrief heeft aangegeven de  uitslag van de enquête mee te nemen in de besluitvorming hij over het wel/niet verlenen van de vergunningen.

Dit Gebiedsproces Schoonebeek was voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een pilot om uit te proberen en te leren van wat goed en fout is gegaan. Wij hebben onze zorgen uitgesproken over het proces van de Ontzorgtafel. De afspraken/toezeggingen zijn vastgelegd  in een document. Het is onduidelijk wat nu de status is van dit document. Overheden (provincie-gemeenten) nemen geen enkele bestuurlijke, juridische of financiële verantwoordelijkheid. EZK neemt de afspraken (voor wat mogelijk is) eenzijdig over in de vergunningen. De staatssecretaris heeft zich door het zetten van zijn handtekening, samen met die van de directeur van de NAM,  garant gesteld voor hetgeen is vastgelegd in het document. Wat zijn deze handtekeningen (juridisch) waard als het onverhoopt misgaat?

Het proces aan de Ontzorgtafel is voor velen een  leerproces  geweest, hetgeen de Schoonebeker gemeenschap en buurtschappen niet ongemoeid heeft gelaten. Inzet van Dorpsbelangen is om bij het volgende proces van het Bijdragenspoor (waarin gemeenten en provincie het voortouw nemen) samen met diverse groeperingen en inwoners een goede start te maken. Dit alles om de  belangen van de Schoonebeker gemeenschap en buurtschappen goed te kunnen behartigen, zodat het geld (van NAM en EZK) ook daadwerkelijk besteed gaat worden in Schoonebeek en de buurtschappen. Over hoe dit geld eventueel besteed zou moeten worden, vond u een vraag in de enquête, maar ideeën, initiatieven vanuit de samenleving stellen wij zeer op prijs.

Woensdag 28 juni 19.30 uur in ’t Aole Gemientehoes: bekendmaking/toelichting uitslag enquête door Enigma Research Groningen.

Jos van Hees

Voorzitter Dorpsbelangen