We houden u op de hoogte !

In mei leggen alle vogels een ei, kreeg ik als kind al vaak te horen. Toen ik als jongetje op de lagere school (zo oud ben ik al) mij meer ging interesseren in de natuur om ons heen, en begon met ‘vogels kijken’, merkte ik al dat er op dat oude gezegde wel valt af te dingen. En tijdens mijn studie Biologie leer je natuurlijk dat de natuur oneindig divers is. Toch worden er in mei veel eieren gelegd, en niet alleen door vogels.

Ik moest aan deze spreuk denken toen ik mij afvroeg hoe ik als onafhankelijk voorzitter van de Ontzorgtafel voor u als lezer van deze Ja-knikker kort en bondig zou kunnen samenvatten waar we nu staan. Er is de afgelopen maanden in Schoonebeek en omgeving veel gesproken over de plannen van de NAM, en wat dat zou kunnen gaan betekenen. Er zijn heftige discussies gevoerd over hoe je naar zo’n proces moet kijken, en voor- én tegenstanders van het hervatten van de oliewinning bevinden zich soms binnen één gezin.

De voorbeelden en het gevoel van vroeger, dat we de NAM kennen als een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid neemt als er eens iets gebeurd, is bij nogal wat inwoners door latere gebeurtenissen weggepoetst. En natuurlijk is er op vergelijkingen vaak ook het nodige af te dingen, maar duidelijk is wel dat het zoeken naar vertrouwen een proces is wat tijd vraagt, en goede voorbeelden.

De Ontzorgtafel is de plek geweest waar tot dusverre het gesprek open worden tussen NAM en een aantal inwoners. Sommigen van die inwoners zaten daarbij als privé- persoon, anderen namens een groepering zoals Dorpsbelangen, de Industriekring, LTO of natuurvereniging Stroomdal. Doordat de aankondiging van de plannen van de NAM steeds concreter werden, heeft de aandacht vanuit het dorp zich steeds meer gericht op de principiële vraag wat u vindt van die plannen, inclusief een enquete.

Het was af en toe best moeilijk om ons aan de Ontzorgtafel te blijven realiseren dat onze gesprekken bedoeld waren om afspraken te maken voor het geval er sprake zou zijn van hervatting van de activiteiten. In welke vorm dan ook. Er is dan ook een groot compliment te maken aan allen aan onze tafel die er aan hebben bijgedragen dat we het eens zijn geworden over het afronden van deze eerste fase. U heeft hopelijk inmiddels deze eerste opbrengst van onze tafel ook daadwerkelijk kunnen beoordelen, want dát eerste ei is in ieder geval gelegd.

Het zal geen koekoeksei blijken te zijn, want er is nog meer op komst. Hoe de discussie ook verloopt over de aangevraagde vergunningen, het dorp en haar directe omgeving heeft er belang bij dat er goede afspraken zijn. Maar ook dat ze kunnen worden aangevuld of verbeterd als dat wenselijk is, en dat ze -ook op lange termijn- worden nageleefd. Onze tafel hervat daarom medio juni haar werkzaamheden, we blijven open staan voor alle inbreng uit de Schoonebeeker samenleving, en we houden u op de hoogte !

Bert Bouwmeester Voorzitter Ontzorgtafel