Werkgroep opgericht met als doel het bevorderen van de biodiversiteit rondom installaties van NAM 

Vanuit de Ontzorgtafel is in maart een werkgroep opgericht met als doel het ‘vergroenen’, of beter gezegd het bevorderen van de biodiversiteit rondom de installaties van de NAM in en rondom Schoonebeek. Als groep – nu 9 deelnemers – hebben we na een korte bespreking onze blik direct naar buiten gericht. Met een veldbezoek hebben we een aantal plekken aangewezen waar ons inziens met het inzaaien van inheemse bloemmengsels en het planten van heesters een ander en mooier landschappelijk beeld kan worden gecreëerd. Hiermee wordt ook de biodiversiteit rondom Schoonebeek bevorderd. De beoogde plekken zijn de bermen langs de lange toegangsweg naar de SCH313-locatie (vanaf de Europaweg) en rondom de kruising Klaassensweg – Europaweg. Naast deze bermen hebben we ook de groenstukken buiten de hekwerken van een tweetal NAM-locaties langs het Schoonebekerdiep aangewezen.

In mei zijn we met Bert Daling, de groenbeheerder van de NAM, en Jojanneke Bijkerk van Cruydt Hoeck, kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden, weer langs de locaties gegaan om te bespreken wat, per locatie, de beste aanpak zou zijn om de gewenste resultaten van biodiversiteit en bloemrijk te krijgen. Naast de aandacht voor planten en bloemen vraagt biodiversiteit ook om aandacht voor dier- en insectensoorten zoals bijvoorbeeld nachtvlinders. Ook de welbekende bijenhotels blijken een heel goede bijdrage te kunnen leveren. Tijdens het veldbezoek leerden we van Jojanneke vooral veel over het creëren en behouden van biodiversiteit. Een hoofdvraag was ook: wil je biodiversiteit of wil je bloemen? Dit geeft al aan dat dit dus niet altijd hand in hand gaat. Ook leerden we dat de aanwezige grondkwaliteit en hoe je het beheer uitvoert heel belangrijke factoren zijn. Het blijkt dat er vaak al veel verschillende mooie plantensoorten op een plek aanwezig zijn, maar deze krijgen niet de kans om op te boksen tegen de sterkere grassoorten. Om deze kans wel te creëren wordt voorgesteld om na het maaien het gras direct af te voeren en niet te laten liggen zoals meestal gebruikelijk; hiermee worden graszaden direct verwijderd en verschraalt de bodem, wat weer nodig is om de gewenste plantensoorten een kans te geven. Ook zal er bij het beheer rekening mee worden gehouden dat voor de landbouw ongewenste (on)kruiden, zoals de melde, niet de overhand krijgen en zouden uitspreiden over de aanpalende akkers. 

Een mooi voorbeeld van het gewenste resultaat van biodiversiteit is nu al te zien op het voorterrein van de oliebehandelingsinstallatie. In 2011 is hier een heidemengsel gezaaid en wordt het beheer van eens per jaar maaien en het direct afvoeren consequent uitgevoerd. Jojanneke vond hier maar liefst twintig bijzondere en zeldzame plantensoorten terug. Zij vindt deze zo interessant dat ze met Bert verder gaat kijken waar de planten van origine vandaan komen en of ze aan de officiële zadenbank kunnen worden toegevoegd.

We zullen jullie de komende tijd op de hoogte houden van de vorderingen van de werkgroep en kenbaar maken wanneer er daadwerkelijk iets zichtbaar wordt.

Namens de werkgroep,

Berthilde Bouman Louise Sudmeyer Gonnie Heidemans

Jan Nicolaï Peter Wolken Gerrit Wittenberg

Wim Akkerman Pieter Jan de Bos Erwin Bruinewoud