Burgemeester Van Oosterhout voorgedragen voor herbenoeming

De burgemeester van Emmen, de heer drs. H.F. van Oosterhout, is door de gemeenteraad van Emmen voorgedragen voor herbenoeming. Zijn eerste ambtstermijn van zes jaar loopt in maart 2023 af.
Voordat hij in 2017 aantrad als burgemeester van de gemeente Emmen, was hij onder meer burgemeester van de gemeente Aa en Hunze en gemeentesecretaris van Veendam.

Positieve aanbeveling
De gemeenteraad van Emmen heeft op donderdag 27 oktober vergaderd over de herbenoeming van de heer Van Oosterhout. De raad heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming en heeft dit kenbaar gemaakt aan de Commissaris van de Koning, mevrouw Klijnsma. Zij stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Definitief besluit
Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen. Naar verwachting zal de beëdiging plaatsvinden in maart 2023.

Vertrouwenscommissie
Het advies is voorbereid door de ‘Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester’, die werd voorgezeten door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw Louwes-Linnemann. De inhoud van de aanbeveling en de overwegingen alsmede de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.