Cyberpesten

Pesten is helaas van alle tijden. Online gepest worden is vaak nog ingrijpender dan gepest worden op straat of het schoolplein. Het gebeurt op afstand en soms anoniem. De gevolgen kunnen groot zijn omdat er veel mensen mee kunnen kijken en nare foto’s en filmpjes lastig van internet te verwijderen zijn. Blijf er niet mee rondlopen, zeker niet als je online bedreigd, gestalkt of afgeperst wordt. Wijkagenten Miriam en Jacqueline vertellen wat je ertegen kunt doen. 

Verschil pesten en bedreiging/stalking
Als je gepest wordt, is dat heel vervelend. Je voelt je vaak verdrietig, onzeker of bang en het lijkt wel alsof het nooit zal ophouden. Het lastige aan pesten is dat het in principe niet strafbaar is. Je kunt dus geen aangifte doen van pesten. Maar wanneer pesten zover gaat dat je beledigd of bedreigd wordt, kun je daar aangifte van doen. Dat is wel strafbaar.

Tips van de wijkagent
Probeer eerst zelf actie te ondernemen. Vraag hulp van mensen die je vertrouwt, zoals ouders, vrienden of vriendinnen, een leerkracht of vertrouwenspersoon. 

Neem altijd contact op met de beheerder van een site waar die ongewenste foto’s of ander materiaal op staan. Vraag om deze onmiddellijk te verwijderen. 

Als dit niet lukt, neem dan contact op met de politie. Dit kan als je wordt afgeperst, bedreigd, gestalkt of op een andere manier onder dwang wordt gezet. Zorg voor bewijs: print de chat, tekst of foto uit. 

Voorlichting 
Op de jongerensite van de politie, www.vraaghetdepolitie.nl, vind je meer informatie en filmpjes.
Scholen kunnen de voorlichtingsavonden van de Kinderconsument aanvragen. “Heel nuttig”, aldus wijkagenten Miriam en Jacqueline” Een bezoek van de stichting gaat gepaard met voorlichtingspakketten, waarin onder meer het boek ‘Pesten is Laf!’ is opgenomen.” Kijk voor meer informatie over cyberpesten op www.dekinderconsument.nl

Uw wijkagent

Meer informatie of contact met uw wijkagent?
Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.

Volg ons ook op Instagram:
Wijkagenten Jacqueline & Miriam: wijkagenten_nwadam_schoonebeek