Jaknikker: Dorpsbelangen september 2022

Beste inwoners van Schoonebeek,

Wanneer ik dit schrijf is voor de meeste mensen de vakantie alweer voorbij. De kinderen gaan naar school en het ‘gewone’ leven begint weer. Ook voor Dorpsbelangen betekent dit dat het zomerreces voorbij is en we ons weer gaan inzetten voor het dorp. De eerstvolgende vergadering is dan ook al op 28 september. U bent van harte welkom en heeft u vragen, suggesties, opmerkingen of wilt u een aanvraag doen voor ondersteuning van een project: leg het voor aan dorpsbelangen zodat we u kunnen helpen/ondersteunen. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@dbschoonebeek.nl.

Een aantal onderwerpen die bij dorpsbelangen onder de aandacht liggen zijn onder andere het plaatsen van een AED in de Beekpunge en het onderhoud van de AED’s in Schoonebeek, het plaatsen van snelheidsmeters en natuurlijk het voornemen van de NAM om in Schoonebeek de waterinjectie te laten plaatsvinden.

Heeft u al eens gehoord van het Oosteindsche veen?
Het is een stukje natuur van ongeveer 138 ha dat net buiten Schoonebeek ligt, tussen de Valendisweg en de Veenschapsweg. Prolander wil samen met onder andere Staatsbosbeheer het gebied vernatten om zo de authentieke vegetatie en fauna terug te krijgen. Door dit gebied komt een fietspad en komen voetpaden zodat iedereen hiervan kan genieten. De inrichting hiervan ligt nog niet geheel vast en input van de bewoners is van harte welkom. Daarom is er op 4 oktober van 19.00 – 20.30 een inloopavond in ’t Aole Gemientehoes waar de plannen nader worden toegelicht. Ook elders in dit blad kunt u hierover lezen.

Als laatste wil ik bij u de infomarkt ‘Wat biedt Schoonebeek’ onder de aandacht brengen. Een markt waar diverse organisaties u informatie geven op het gebied van bijvoorbeeld wonen, zorg, politiek, sport, muziek en cultuur. Deze markt wordt gehouden op zaterdag 15 oktober van 13.00 – 17.00 in ’t Aole Gemientehoes.

Zoals u leest is Dorpsbelangen alweer druk bezig en we zien u graag op één of meerdere van bovenstaande dagen!

Namens Dorpsbelangen,
Gonnie Heidemans