Emmen keert energietoeslag vervroegd uit aan deel inwoners

In december kondigde het Rijk aan dat huishoudens met een laag inkomen eenmalig een extra energietoeslag van 200 euro ontvangen via gemeenten. Voor de uitvoering van de regeling is een wetswijziging nodig die op zijn vroegst 1 april wordt verwacht. Ook zijn de voorwaarden van de
regeling nog niet bekend. Gemeente Emmen heeft besloten niet langer te wachten en keert deze maand alvast de energietoeslag uit aan een deel van de inwoners.
“Het Rijk heeft inwoners met de laagste inkomens toegezegd dat zij in het eerste kwartaal een extra energietoeslag ontvangen. We willen niet langer wachten op de landelijke regeling. Daarom hebben we als gemeente Emmen besloten om de toeslag van 200 euro alvast uit te keren aan een deel van onze inwoners”, vertelt wethouder Raymond Wanders. “Het gaat om het grootste deel van de mensen met een bijstandsuitkering. Van deze groep weten we dat ze in aanmerking komen voor de energietoeslag. Zo
helpen we alvast een deel van de inwoners bij het betalen van hun energierekening. We realiseren ons dat een eenmalige toeslag de problemen rondom energiearmoede niet oplost. Daarom kijken we als
gemeente ook naar andere mogelijkheden om onze inwoners te helpen.”
Inwoners met een bijstandsuitkering
Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen vóór 1 april 2022 het bedrag van 200 euro automatisch op hun rekening. Het gaat om één energietoeslag per huishouden. Zij hoeven hiervoor geen actie te
ondernemen. Uitzondering hierop zijn mensen met een uitkering die kostendeler zijn. Zij kunnen binnenkort kijken of ze in aanmerking voor de toeslag en deze aanvragen bij de gemeente.
Inwoners met een laag inkomen
Inwoners met een laag inkomen zonder bijstandsuitkering kunnen binnenkort kijken of ze in aanmerking komen en de energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een
AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen of zelfstandigen met een laag inkomen.
Zodra de energietoeslag kan worden aangevraagd informeert de gemeente inwoners hierover.
Gemeente Emmen voert de regeling ook uit voor buurgemeenten Borger-Odoorn en Coevorden. Deze gemeenten hebben een soortgelijk besluit in voorbereiding.