Gemeente zet 200.000 euro in voor kwetsbare ouderen

Kwetsbare, thuiswonende ouderen hebben na de afgelopen coronaperiode extra aandacht nodig op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Dat signaal wordt afgegeven door onder andere huisartsen, welzijnsorganisaties, ouderenraden en de Vereniging van Drentse Gemeenten. Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Emmen heeft daarom besloten om in totaal 200.000 euro voor de komende drie jaar in te zetten om de situatie van thuiswonende ouderen te verbeteren. Dit geld komt uit het corona-steunpakket van de Rijksoverheid.
“In de gemeente Emmen moet iedereen mee kunnen doen aan het maatschappelijke leven,” zegt wethouder Robert Kleine. “Voor thuiswonende ouderen was dat in de afgelopen coronaperiode
extra moeilijk. Eenzaamheid ligt dan al snel op de loer, maar er kunnen bijvoorbeeld ook problemen op het gebied van gezondheid ontstaan.”


Positieve gezondheid
Het geld wordt ingezet om de behoeften van ouderen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn eerder en beter in beeld te hebben. Daarbij is het de bedoeling dat er minder medische zorg ingezet hoeft te worden door het welbevinden van ouderen te vergroten. De nadruk ligt op
Positieve Gezondheid. Gezamenlijk kijken huisartsen, wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde en sociaal werkers samen met de oudere welke ondersteuning nodig is, zodat ouderen op hun eigen wijze zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen.”
Welzijnsorganisatie Sedna voert dit in de gemeente Emmen uit via de Kernteams Integrale Ouderenzorg die in de dorpen en wijken werken. Via hun huisarts kunnen inwoners hier terecht.


Een derde van ouderen is kwetsbaar
In de gemeente Emmen is ruim 1 op de 5 inwoners (22 procent) 65 jaar of ouder en meer dan 5 procent van de inwoners is 80-plusser. Naar verwachting blijft het aantal ouderen in de gemeente
stijgen tot 2035. Per huisartspraktijk is momenteel circa 20-35% van de 75-plussers kwetsbaar, bijvoorbeeld door lichamelijk, psychische of sociale problemen.
“Het is belangrijk dat we oog hebben voor deze grote groep inwoners,” aldus wethouder Robert Kleine. “Daarom organiseren we deze hulp dichtbij de ouderen in hun eigen dorp of wijk.”