Oproep: Kandidaten Drentse en Groene Anjer Prijs 2022

Assen, 10 maart 2022. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor zowel de Drentse als de Groene Anjer Prijs 2022.
De prijs voor de Drentse Anjer Prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000 en die van de Groene Anjer Prijs uit €3.000. De prijzen zullen dit jaar voor het eerst gezamenlijk worden uitgereikt op vrijdag 16 september 2022.
Drentse Anjer Prijs
Criteria Drentse Anjer Prijs
De Drentse Anjer Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. Alle vormen van cultuur komen in aanmerking: muziek, dans, toneel, theater, mime, popmuziek, beeldende kunst, architectuur, erfgoed, literatuur, film, nieuwe media.

 1. Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd in het voorgaande seizoen(en), waarbij gelet wordt op kwaliteit en een breed bereik.
 2. De groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van het culturele klimaat in Drenthe.
 3. De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding met of een belang voor Drenthe hebben of iets hebben gepresteerd in Drenthe.
  Met betrekking tot het tweede criterium wordt aan drie door de jury gekozen genomineerden gevraagd om hun ambitie te omschrijven in max. 1000 woorden of te verbeelden in een filmpje. Hierin moet de
  instelling of groep aangeven hoe zij het prijzengeld van € 5.000 zouden willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/of om hun ambitie waar te maken (bijvoorbeeld een coaching van een
  bijzondere dirigent, een voorstelling op een bijzonder festival, de aanschaf van apparatuur of instrument, een CD-opname, uitgave van een boek, digitale registratie van een dansact etc).
  De winnaar wordt geacht om zich een goede ambassadeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe te betonen.
  Doelstelling Drentse Anjer Prijs
 4. Het belonen en onderstrepen van uitzonderlijke prestaties, instellingen of groepen die een opvallende impuls geven aan het Drentse culturele klimaat.
 5. Het in de schijnwerpers zetten van groepen of instellingen die zich in Drenthe bijzonder verdienstelijk maken op het gebied van kunst en cultuur.
 6. Profilering en promotie van de doelen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe c.q. de deelname aan de jaarlijkse Anjeractie, mecenaat en andere wervingsacties.
 7. De culturele sector inspireren tot méér en beter.