Emmen wil meer waarde toekennen aan recreatie & toerisme

De Emmense samenleving kan nog meer profiteren van de toeristische sector. Niet alleen ondernemers in de vrijetijdsector varen wel bij de overnachtingen, de bestedingen en werkgelegenheid die toeristen meebrengen. Naast deze economische effecten wil de gemeente meer inzetten op de toegevoegde waarde die toerisme heeft voor de inwoners. De sector levert ook een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van voorzieningen, de leefbaarheid en een aantrekkelijke woonomgeving, en hiermee aan de brede welvaart binnen de gemeente Emmen.

Dit staat in de nieuwe nota Vrijetijdseconomie 2022 – 2025 ‘Waardevol toerisme – bestemming Emmen’, die het college deze week heeft vastgesteld. Recreatie en toerisme vormen een belangrijke sector binnen de economie van Emmen. In 2019 waren in de gemeente Emmen ongeveer 400.000 overnachtingen en was 6,3 procent van de werkgelegenheid in de gemeente gerelateerd aan de toeristische sector. De werkgelegenheid en ook de toeristische bestedingen (179 miljoen euro in 2019) namen jaarlijks toe tot 2020. Corona veroorzaakte een trendbreuk.

Waardevol toerisme
De gemeente Emmen wil meer toegevoegde waarde halen uit de toeristische sector, ook voor inwoners. Dat sluit aan bij de visie van het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). De landelijke ambitie: iedere Nederlander profiteert van toerisme. Recreatie in Drenthe en in Emmen leveren een bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, een vitale leefomgeving, regionale economie, behoud van cultuur en natuur, versterking van trots en identiteit.
De gemeente Emmen doet dit door het aanjagen van initiatieven, het faciliteren van ontwikkelingen en het subsidiëren van organisaties en initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme. Dit heeft een positief effect op het aantal overnachtingen, de bestedingen en werkgelegenheid doordat de toerist langer in de regio blijft. Dit draagt bij aan de welvaart en het welzijn van inwoners en ondernemers.

Verhaal van Emmen
Door het ‘verhaal van Emmen’ met de unieke waarden nog beter te beschrijven en meer in te zetten in de productontwikkeling kan het toerisme verder groeien. “Onze regio zit vol interessante verhalen. Het unieke is dat onze geschiedenis van het veen nog steeds zichtbaar is in het Emmen van nu,” zegt wethouder Robert Kleine (Recreatie & Toerisme). “Door de coronacrisis is dat nog meer zichtbaar geworden. We kunnen dat sterker ontwikkelen door ons toeristisch profiel nóg verder aan te scherpen en herkenbaarder te maken. Daarmee kunnen ondernemers beter hun producten ontwikkelen zodat bezoekers goed aangesproken en ook verleid worden.”