Gemeente Emmen start met aanleg wandelnetwerk

De gemeente Emmen krijgt een wandelknooppuntennetwerk dat aansluit op de overige wandelnetwerken in de provincie Drenthe. Het wandelnetwerk maakt het voor zowel inwoners als toeristen aantrekkelijk om erop uit te trekken. Via de knooppunten kunnen de wandelroutes namelijk op maat uitgestippeld worden. Recreatieschap Drenthe zorgt voor de aanleg van het wandelnetwerk. De Provincie Drenthe, gemeente Emmen en Recreatieschap Drenthe maken het netwerk financieel mogelijk.

Via het wandelnetwerk wandel je van knooppunt naar knooppunt en kun je zelf een wandelroute samenstellen. Zo kom je langs bekende en minder bekende plekjes van de gemeente Emmen. Het netwerk loopt vooral over onverharde paden. De wandelnetwerken zorgen ervoor dat de dorpen
beter met elkaar verbonden zijn. Zo wordt het voor wandelaars aantrekkelijker om deze gebieden te bezoeken. In veel gemeenten in Drenthe is het wandelnetwerk inmiddels in ontwikkeling of deels aangelegd. Emmen is de achtste Drentse gemeente waar het netwerk wordt aangelegd.
“Een wandelknooppuntennetwerk is de perfecte manier om onze prachtige gemeente te ontdekken en te beleven. Onze gemeente heeft veel ruimte, natuur en mogelijkheden om te wandelen. En door ook de dorpen met elkaar te verbinden laten we wandelaars zien wat onze gemeente te bieden heeft”, aldus wethouder van de gemeente Emmen Robert Kleine.
Gedeputeerde van de provincie Drenthe Henk Brink: “Er is inmiddels een mooi netwerk van wandelknooppunten in Drenthe aangelegd. Alle Drentse gemeenten doen mee en het is onze ambitie om een provincie-dekkend netwerk te realiseren. Hiermee maken we Drenthe niet alleen
nog aantrekkelijker als wandelprovincie, maar creëren we ook nieuwe kansen voor Drentse ondernemers.”

Drenthe als wandelprovincie
Het fietsknooppuntennetwerk is in Nederland en ook in Drenthe, een groot succes. Drenthe is niet alleen een fietsprovincie, maar ook een wandelprovincie bij uitstek. Wandelen is populairder dan ooit en het wandelnetwerk trekt toeristen die met hun bestedingen een bijdrage leveren aan de vrijetijdseconomie van Drenthe. Ook stimuleert het netwerk de eigen inwoners om vaker een ommetje te maken. Het wandelnetwerk Drenthe wordt ook aangesloten op de netwerken van de aangrenzende provincies en op het Duitse netwerk.