Nieuwe regels voor giften in bijstand. Inwoners met een uitkering mogen giften tot 1200 euro per jaar ontvangen

Inwoners met een bijstandsuitkering in de gemeente Emmen mogen vanaf 1 januari 2022 tot 1200 euro aan giften per kalenderjaar ontvangen zonder dat dit verrekend wordt met hun uitkering. Hiermee loopt gemeente Emmen vooruit op landelijke wetgeving voor vrijlating van giften tot 1200 euro voor bijstandsgerechtigden.

Onlangs nam de gemeenteraad van Emmen de motie ‘vrijstelling van 1200 euro’ aan. De regels over vrijlating van giften zijn nu vastgesteld. De vrijstelling geldt voor periodieke en eenmalige giften in geld zoals verjaardagsgeld, boodschappengeld en financiële ondersteuning door bijvoorbeeld familie of naasten, maar ook voor giften in natura zoals boodschappen, kleding of cadeaus. Dit tot een maximum van 1200 euro per uitkering per kalenderjaar. Giften in natura van liefdadigheidsinstellingen zoals de Voedselbank waren bij wet al vrijgesteld.
‘Het is begrijpelijk dat mensen met een bijstandsuitkering af en toe ondersteund worden door familie of vrienden. Met deze nieuwe regels krijgen inwoners meer duidelijkheid over wat er wel en niet kan en voorkomen we dat inwoners onbewust de regels overtreden.’ aldus wethouder Raymond Wanders van Werk, Inkomen en Volksgezondheid.

Meldingsplicht
Inwoners met een bijstandsuitkering moeten veranderingen doorgeven aan de gemeente, omdat dit van invloed kan zijn op het recht en de hoogte van de uitkering. Voorheen moesten alle giften worden gemeld. Vanaf 1 januari 2022 hoeven inwoners het alleen door te geven als ze in een kalenderjaar meer dan €1200,- aan giften hebben ontvangen. Inwoners moeten dit zelf bijhouden. Dit geldt niet voor inkomsten uit werk of vermogen. Dit moet altijd worden gemeld.