Energietoeslag aanvragen vanaf 1 december

Vanaf 1 december kunnen inwoners die nog geen energietoeslag 2023 hebben aangevraagd, dit alsnog doen via emmen.nl/energietoeslag23. Het gaat om een bedrag van 1300 euro voor inwoners met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm in één van de maanden januari, februari of maart 2023. Alle informatie over de voorwaarden en normbedragen is vanaf 1 december te vinden op de website van de gemeente.
Vorige week is de energietoeslag 2023 al uitgekeerd aan ruim 5000 huishoudens. Gemeente Emmen verwacht de komende tijd dat nog ongeveer 2000 huishoudens de energietoeslag 2023 gaan aanvragen. Wethouder Raymond Wanders is blij dat de energietoeslag eindelijk uitbetaald kan worden. ‘De winter komt eraan. Ik wil dat iedereen zonder zorgen de kachel aan kan doen.’


Hulp bij het aanvragen
Er zijn inwoners die hulp nodig hebben bij het aanvragen van de energietoeslag. Zij kunnen hiervoor terecht op de locaties van het Geldloket Emmen, Sedna en het Informatiepunt digitale overheid bij Facet (voorheen bibliotheek).
‘Online zaken regelen lijken we tegenwoordig heel gewoon te vinden, maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom is er hulp geregeld bij het aanvragen van de energietoeslag. Doen we dit niet, dan mist een deel van onze inwoners de boot. Dat willen we voorkomen.’ Als online aanvragen ook met hulp niet mogelijk is, kunnen inwoners de energietoeslag op papier aanvragen. De aanvraagformulieren hiervoor zijn beschikbaar bij de publieksbalie van het gemeentehuis.


Nieuwe regels voor mensen die in een instelling wonen
In tegenstelling tot vorig jaar kunnen mensen die in een instelling wonen, onder bepaalde voorwaarden wel in aanmerking komen voor de energietoeslag 2023. Het gaat om mensen die voldoen aan de inkomensnormen en die zelf energiekosten betalen. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een eigen energiecontract of huurcontract.


Tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten via DUO
Er komt ook een eenmalige tegemoetkoming energiekosten beschikbaar voor studenten die op basis van het inkomen van de ouders recht hebben op een aanvullende en uitwonenden beurs. DUO betaalt deze eenmalige tegemoetkoming van 400 euro vanaf januari 2024 automatisch uit aan studenten die er recht op hebben.