Enquête over beleving Bargerveen van start

Wageningen University & Research is een onderzoek gestart naar de beleving van het Bargerveen. Via een digitale vragenlijst kunnen mensen aangeven welke waarde dit gebied voor ze heeft en hoe zij het landschap ervaren. Het is voor het eerst in Nederland dat een onderzoek plaatsvindt over de beleving van hoogveenlandschappen. Met de uitkomsten willen onderzoekers bijdragen aan het toekomstige beheer van Nederlandse hoogvenen.

Het landschap in Nederland verandert razendsnel. Ooit kende ons land eindeloze hoogvenen. Daarvan zijn nog maar enkele gebieden over. De rest is eeuwenlang afgegraven en als turf opgestookt, en ontgonnen voor de landbouw. De resterende hoogvenen zijn allemaal beschermde natuurgebieden. Maar ook die gebieden veranderen nog steeds, bijvoorbeeld in het kader van natuurherstelprojecten.

Bargerveen als onderzoeksgebied
In Nederland en Europa wordt veel geïnvesteerd in hoogveenherstel. Maar wat betekenen die hoogvenen nu eigenlijk voor de omwonenden? Hoe ervaren zij deze landschappen? Hoe gebruiken zij de hoogveengebieden? En hoe kan daarmee rekening worden gehouden in het terreinbeheer? Deze vragen staan centraal in het onderzoeksproject Wetfutures van Wageningen University & Research. Het Bargerveen is één van de gebieden die het onderzoek onder de loep neemt.

Zowel online als offline worden willekeurig gekozen inwoners benaderd om bij te dragen aan het onderzoek over het Bargerveen. Via een anonieme online enquête worden mensen gevraagd welke waarden zij hechten aan het Bargerveen. Er worden vragen gesteld over de natuurlijke en cultuurhistorische betekenissen van het landschap. Met de resultaten kan het onderzoek bijdragen aan een het toekomstig beheer van hoogveenlandschappen en beter inspelen op de verschillende wensen uit de omgeving.

Bijdragen aan het onderzoek
Wilt u ook een bijdrage leveren? Iedereen die zich betrokken voelt bij het Bargerveen kan de enquête invullen via wetfutures.eu/bargerveen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.